Chapter 19: Destined

622K 26.1K 7.1K
                  

Chapter 19: Destined

Loraine Van Zanth

Pumasok ako sa kwarto ni Zander. Nakita niya siyang nakatayo sa terrace at pinagmamasdan ang bayan sa ibaba. Napansin ko ang mga palad nitong mahigpit na nakahawak sa railing ng terrace. Malalim ang kanyang pahinga. Zander looks frustrated.

Ilang araw na siyang ganyan. Kilala ko ang kapatid ko bilang kalmado at alam ang gagawin sa halos lahat ng bagay. Pero sa mga oras na ito ay tila hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Zander seemed lost. And despite the situation, sa unang pagkakataon ay hindi isang alpha ang nakikita ko sa aking harapan kundi ang aking nakababatang kapatid.

Mula noong dumating si Venise ay tila mas lalo itong naguluhan. Zander tried to convince himself that Laura is nothing to him. He even tried distracting himself by focusing on Venise. But every now and then, I found him staring at Laura. Zander knows when Laura is in pain. At ang mga nangyari noong nadito si Venise ay nagkaroon ng epekto sa bond na namamagitan sa dalawa.

The bond connecting them is like a tangible object. Maaari itong masira kapag hindi iningatan. Ang masamang pakiramdam ni Laura sa nakalipas na araw ay dahil pakiramdam niya tinatanggi siya ni Zander bilang mate. She felt possessiveness, jealousy, and pain. The same way Zander feels those emotions tuwing may ibang lalakeng kasama si Laura.

The only difference is that Laura doesn’t know any of this. Ang alam niya lang ay nasasaktan siya. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kapag nagpatuloy ito, those negative emotions can cause the bond to falter. Para itong goma na hinihila palayo hangang sa tuluyan itong masira.

Bumuntong hininga ako bago lumapit kay Zander.

“I heard from Sebastian that Laura got hurt yesterday.”

Lumingon ito at nagtiiim bagang. Alam niya kung gaano katigas ang ulo ng aking kapatid. Hindi nito gustong pagusapan si Laura. Linibot ko ang paningin sa magulo niyang kwarto.

Zander was always been a neat freak. Ayaw nito ng magulong paligid. He wants silence. He wants solitude so he can concentrate on his duty of being an alpha. Oftentimes, Zander was too focused on being an alpha he would lose sight of being Zander.

Tuwing kaharap ko siya, ang nakikita ko ay ang aming pinuno at hindi ang aking kapatid. Kaya naman nakakapanibago ang makita siyang ganito. Here he was being frustrated, being wasted, like a normal guy his age. It’s astonishing how Laura can transform a great alpha into a regular guy.

“Zander, how far can you resist? Hangang saan mo ipaparamdam sa kanya na wala kang pakialam?”

Hindi siya sumagot. Nanatili ang tingin niya sa ibaba ng bayan. This is typical of you, Zander.

“When you learned that Laura cried because she thought you and Venise kissed, hihintay mo siyang tumahan at makatulog bago ka umalis sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Yesterday you ordered Sebastian to watch over her noong magisa siyang pumunta sa bayan.”

Tinitigan ko siya. “Why can’t you just tell her the truth? Tell her you and Venise didn’t actually kissed. Tell her who she is to you. Do you want your mate to hate you that much?”

“She’s an Arden. That should be enough reason for both of us to hate each other.” sagot niya.

“But she’s also your mate.” sinabi ko. “Naguguluhan na siya, Zander. Nahihirapan siyang maintindihan ang nararamdaman niya. You were either cruel to her or saving her. Manghihina siya sa ginagawa mo. Hindi siya katulad natin. The strength of the bond can drain her.”

Muli ay hindi ito sumagot. Hindi ko masisisi ang kapatid ko kung maguluhan siya ng ganito. All his life he was thought to put Van Zanth first before his personal interest. Hindi madali ang maaring mangyari. But I don’t want my brother to let go of what’s destined for him because of his position as an alpha.

Living with a Half BloodTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon