Utószó

326 31 6
                  

Azt hiszem, mindent elmondtam, amit akartam. Eredetileg úgy terveztem, hogy a könyv csak Kurt halálát fogja feldolgozni, de az életében sok jelentős fordulópont volt, ami elvezetett odáig, és kötelességemnek éreztem először ezeket leírni.

Felhasznált források:

Soaked In Bleach (2015)
Montage of Heck (2015)
https://starity.hu/sztarok/kurt-cobain/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nirvana

Valószínűleg folyamatosan bővíteni fogom ezt a könyvet, adok majd hozzá ezt azt, és ki tudja, ha egyszer talán majd biztosra tudhatjuk, mi áll a halála mögött, az is megtalálható lesz benne.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kurt Cobain élete és halálaWhere stories live. Discover now