× 8

694 65 4
                  

Bila kau tengah main dengan kawan dalam kelas

Tetiba cikgu panggil nama kau dan bukannya nama kawan kau


Me: jilake! Kenapa aku ?!!

 [C] Fuckta | S.2 Where stories live. Discover now