kata untuk kita (2)

445 27 0
                  

"Sepatutnya aku berusaha untuk kita, supaya kita tidak terlalu terseksa. " -Nazrin

__________

Segala kesalahan tatabahasa minta diampunkan. Setiap nama dan watak, tiada kaitan dengan yang hidup atau sudah tiada.

-sequel senja.


Teruntukmu september ku.

hujanWhere stories live. Discover now