Wattpad Original
Mayroong 8 pang mga libreng parte

Titan Academy: Introduction

3.3M 62.8K 10.1K
                  

Disclaimer:

Hey guys! Titan Academy is now published under Cloak Pop Fiction! It's available nationwide at your nearest bookstore, Shopee, or Lazada. Just search for Summit books. I hope you can grab a copy and thank you so much for your undying support for this story!

All the magic and love,
April

All the magic and love,April

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Introduction:

Sa mundong ginagalawan niya, halos lahat ay ipinanganak na may special abilities. Pero iilan lang ang nakakapasok sa school na nagtuturo kung paano ito gamitin.

Ang Titan Academy of Special Abilities ay para sa may pera. Para sa mararangya. Para sa mga taong kinamumuhian niya.

Siya si Shia Sheridan at hindi niya pinangarap na makapasok sa lugar na ito. Wala siyang pangarap. Hindi niya alam ang gusto niya. Wala siyang plano sa buhay.

Pero dahil sa kasalanan ng isang kaibigan na kailangan niyang pagtakpan, napunta siya sa lugar na ito para parusahan.

Pero hindi ito ordinaryong parusa lamang. Kailangan niyang tumagal, makisama, at manalo. Dahil ito ang paraan para makabalik siya sa dati niyang buhay. Magtatagal kaya siya?

Welcome to Titan Academy of Special Abilities!

"Because it takes more than power to be special."

***

Tweet me: @breatheapril
Official hashtag: #TitanAcademy

Titan Academy of Special AbilitiesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon