Đi Thành Đô thôi 🤙🤙🤙

2.1K 105 0
                  

Biết em gì không???
MSI, hú hú hú .....

"Bỏ cờ bạc xuống là cuộc đời tươi sáng hơn hẳn" 🫶 Em yêu T1, nhưng em không iu TF 🥹

"Bỏ cờ bạc xuống là cuộc đời tươi sáng hơn hẳn" 🫶 Em yêu T1, nhưng em không iu TF 🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mốt cứ dự đoán dị nha, em thích lắm :))))))

Hôm nay ngoài trận đầu hơi quăng thì mọi người đã làm rất tốt ròi, ráng phát huy vào ngày mai nhé 🙏

Mình nuôi AD cũng tốt á, mình đừng không pick đội hình mỏng mỏng là được 🫶🫶

2 chap thì đợi tối tối nha chứ giờ chưa xong gì cả 😂 Để chạy KPI 🥹

[On2eus] Yêu đương với tuyển thủ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ