Biết 3 gì không?

2.7K 160 5
                  

Không ai tin hôm nay có 3-0 nhưng T1 làm được :))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không ai tin hôm nay có 3-0 nhưng T1 làm được :))))))

Không ai tin hôm nay có 3-0 nhưng T1 làm được :))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu Guma simp Keria số 1 thì anh Sky số 1.25 :)))))

Cái meta 2 xạ thủ nó không mất đi mà nó chỉ chuyển xạ thủ thứ 2 từ SP sang TOP:)))) Meta nuôi xạ thủ, người ta nuôi 1, mình nuôi 2, đứa nào xanh hơn thì mình ke đứa đó 🥹

Vậy trận HLE thật sự là do Ddos nên pick để thử vận hành à 🥲 Hôm nay vận hành mượt hơn hẳn này.

Nói chung là gáy đến khi nào gặp HLE thì mình lại nghi ngờ tiếp :))))

Còn chap mới để tối nha, chứ thua là toi sủi rồi đấy :)))))

[On2eus] Yêu đương với tuyển thủ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ