Anna (40)

15K 560 287
                  

-Super draft chapter. Raw. Will edit properly once everything is done-

==========

 The Grade 12 female student body declared open season on Cole Valentine Orizaga, and all I could do was stand here and watch. And seethe even when I have no idea why I'm seething.

Juniors should invite seniors to the prom, not the other way around. That's the rule. Nakalimutan yata nila iyon.

Napabuntong-hininga ako at naiinis na isinara ang bintana ng dance room na nakaharap sa quadrangle. Ayaw ko nang silipin kung paano nila sinusundan nang tingin si Cole.

Okay, sige na nga. Sabihin na nating ang iba sa kanila ay kay Christoff naman nakatingin, pero ipupusta ko ang lahat ng melon milk supply ko na 90% sa kanila kay V nakatitig. Dimples lang ang panlaban ni Chris while V is, well, V. Enough said.

Baka ngayon ang araw na may magkalakas nang loob sa kanilang lumapit. Naku, ha. Ang spiteful ko pa naman. Baka hindi ako makapagpigil at malagyan ko ng chili powder ang panty ni Ateng Malakas-Ang-Loob.

Hindi ko alam kung paano ko makukuha ang underwear nang kung sino man iyon pero alam ko sa sarili kong magagawa ko iyon if I put my mind into it. Kaya mas mabuti na lang na hindi ko makita. Hindi ako magkakasala.

At first, I find this prom thing fascinating. Lalo na noong iyon na lang halos ang topic sa kuwarto namin sa tuwing may bumibisitang roomhopper na Grade 10 din. Pinag-uusapan nila kung sino ang mga senior na popular yayain. Kung sino ang gusto nilang yayain. Paano nila yayayain.

Tapos napunta sila sa kung sino sa mga Grade 12 seniors na babae ang yayayain ng mga batchmates namin. Pinaka-curious sila kina Cole, Theo, at Christoff.

Si Christoff ngayon natanggal na sa listahan. Niyaya niya ang isa pang artist na katulad niya.

Si Theo naman medyo hindi na namin inaasahang magyayaya nang kahit na sino. Puwede naman kasi 'yon para sa mga lalaki kasi mas marami sila kaysa sa mga baabeng estudyante sa Florentine. Sa aming mga babae, hindi makakapunta nang prom na walang date.

Si Cole naman. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa buhay. Mukhang balak niyang samahan si Theo to go stag to the prom. At iyon ang sinagot ko kay Hazel nang bigla niya akong tinanong tungkol doon.

"Sayang naman kung hindi magkakaroon ng full highschool experience si Cole," ani Hazel.

Nangunot ang noo ko. "Bakit sayang?"

"Minsan lang tayo maging teenager, Anna. At ngayon lang ding highschool ang prom. When we grow older, ano ang memories na babalikan ni Cole kung magsta-stag siya?"

I agreed with Hazel, so I began lobbying Cole to invite a Grade 12 senior to the prom. Kinukulit-kulit ko pa siya. I even had a list of names. Oh, I was so charitable back then. I don't feel even an ounce of altruism for them now.

Not since they started harassing me with the letters.

Padabog akong naupo sa sahig, hinila ang bag ko palapit sa akin, at binuksan iyon.

Nahulog ang isang bungkos ng mga cards. Ang iba scented pa kaya masuka-suka tuloy ako.

Nakakainis! Bakit ko ba tinanggap-tanggap ang mga ito?

In my rage, I threw them on the floor away from me. I'm furious at the seniors who had the audacity to order me to give Cole these stupid cards. And rage at myself for smiling as I accepted them. I foolishly thought it would be enjoyable. Sadly, I was mistaken.

I stood up and was about to stomp on them for good measure when long fingers picked them up off the ground.

Si Theo.

Kiss Me, Cole (Part 1) [IN EDITING ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon