Chapter 23

5.1K 320 23
                  

  Sobra ang aking kaba ng makitang pinasok si Felix sa isang Van. Nang nilingon ko si Karen ay may kokonting luha ang kanyang mga mata. Luha ng tagumpay ng paghihiganti.

Ang ngisi niya ay napalitan ng galit ng makita ang mga luha ko. This is unexpected. Ni hindi nila sinabi sa akin!

"Anong ginawa mo Karen?!" sigaw ko sa kanya.

Marami sila. Hindi ko mabilang at hinawakan pa siya ng lalaking sa pagkakaalam ko ay si Mr. Chao at sa kabila ay si Mr. Choi. Hindi ko alam na ganito ang plano ni Karen.

Akala ko, simple lang. Na ako ang daan na masaktan si Felix sa pamamagitan ng damdamin! Dahil kung ganon ay makakaexplain ako!

"Ginawa?" unti unting lumapit sakin si Karen. Nalilito niya akong tinitigan. Nakita ko si tatay na lumapit sa amin.

"Nakaplano iyon Ad! Bakit naapektuhan ka? Bakit ka umiiyak? Tama ba ang hinala ko? Ha!? Isa ka rin ba sa pinaikot niya?"

Umiling iling ako lalo na ng makita si tatay na nakalapit. Hindi ko alam na alam niya ang lahat na ito.

"A-Anak..tama na iyan. Umuwi na tayo-"

"Ano ito tay? Kasabwat ka rin nila?"

"Addelyn kung makapagsalita ka parang hindi ka sangkot sa plano ah!" sigaw ni Karen sakin at itinulak ako.

Napaatras ako. Ang kinaroroonan namin ay malapit sa amin. Isang liko nalang ay bahay na namin ngunit kalat kalat ang mga bahay.

Di'ba Mafia si Felix? Napapikit ako at nanalangin na sana, makawala siya. Na sana. . .tulungan siya ng mga kasamahan niya.

Hindi ko alam ang ganitong plano ni Karen! Hindi ko ito inaakala lalo na at simpleng tao lang naman si Karen tulad ko!

"At si tito lang naman pala ang nagmamasid sa inyong dalawa." dagdag ni Karen na ikinagulat ko. Shit!

Napatingin ako kay tatay. Hindi ako makapaniwala.

Bumuhos lalo ang aking mga luha at tinitigan ako ni Karen na tila ba hindi siya makapaniwala.

"You're in love with him." salaysay niya.

Hindi ako nagsalita.

"Nahihibang kana Addelyn! "

"Tama na yan Karen! Kailangan nang' magpahinga ng anak ko."

"Tama na iyan. Wala uuwi kasi isasama ko si Addelyn maari ba yun?" singit ng sinabi nilang si Mr. Choi. Hirap pa itong magtagalog.

Yumuko si tatay at tumango. Ngumiti naman si Karen. Nakita kong' tumabi si Hannika kay Karen at may binulong.

"Tay! Ano ito?" nag aalinlangan ako ngunit tinutukan nila ng baril si tatay na ikinamulagat ko!

"A-Anak, hawak nila ako sa leeg. P-Puwede akong makulong."

Pumikit ako ng mariin. Sinakay kami sa magarang sasakyan. Sa isang sasakyan ay kami ni Karen at tatay pero may kasamang kampon ng mga hapon.

"Sila Mr. Choi at Mr. Chao ang nagtayaguyod ng pamilya namin." biglang kwento ni Karen. Tahimik akong nakikinig kahit na sobra akong nagulat.


"Kaya kahit walang trabaho si papa minsan ay may pera kami. Ang papa mo tinulungan rin nila para maipa chemo. Kasi nga, tinarantado lang siya ni Melissa."

"A-Alam mo?"

Ngumisi si Karen. "Wala ka nga talagang ka muwang muwang. Siguro, masyado kang naadik kay Felix e. Nasarapan ka masyado kaya hindi mo na alam ang mga nangyayari sa paligid mo. Basta, target nila matagal na si Felix. Malaki ang kasalanan ni Felix sa kanila."


Heart Of Bullets ( Mafia Series 4)Where stories live. Discover now