Chapter 10

9.3K 556 46
                  Hindi kailanman mabubuo ang pagkatao ko dahil alam ko na hindi ko na yata makikita pa ang mga tunay kong' magulang. I'm still lucky to find new parents that gave love and shelter for me.
Mabuti nalang nadaanan ako ng traysikel driver na kapitbahay namin at napasakay ako ng araw na iyon. Our house was so quiet kaya tuloy tuloy lang ang pagpasok ko sa bahay. Naligo ako para hindi lagnatin.


I was devastated ng makita ang bag ko na basa. Nilapitan ko iyon habang nakabalot pa ang aking katawan ng tuwalya at nilabas lahat ng gamit ko doon.


My papers, notes at iba pa ay basa! Umirap ako sa inis. Pinaandar ko ang electric fan at itinuon iyon sa mga gamit ko na nasa lamesa na nakalatag. Sana naman bukas tuyo na ang mga ito.

Nagbihis na ako at nakita sa aking relo na alas sais na.
Baba na nasa ako para makausap si nanay ng may nag-text sa aking cellphone.


Nanay: Anak, lumabas kami ng tatay mo. May pupuntahan lang na importante. Dito narin kami kakain.

Hm.Ibig sabihin dapat na akong magluto para sa hapunan ko!


Patuloy ang malakas na ulan sa labas at nakikita ko rin ang iilang tawag mula kay Felix. I ignored it. Ayokong kausapin siya.
Nagluto ako ng hot dog at noodles para sa aking hapunan. Dahil sa sobrang lamig ay dinala ko nalang sa kwarto ko ang pagkain at doon na lang ako kakain.

Itinabi ko muna ang aking mga gamit sa pag aaral na nasa mesa para doon lagay ang mga pagkain ng biglang nag-brown out!


Napatili ako at kinapa ang cellphone sa aking bulsa para gawing ilaw pababa. Kukunin ko ang rechargeable na lamp doon sa kusina. Nakita ko iyon doon kanina.
Bumaba ako ng dahan dahan at napapatili kapag kumikidlat! balak kong' itext si nanay na mag ingat sa pag uwi!


"Shit!" mura ko ulit ng kumulog at kumidlat.


"Saan na ba iyon?" ituon ko ang ilaw ng cellphone sa kahit saan sa kusina para mahanap ang ilaw na rechargeable pero nawala na!


May kokonting kaba sa aking dibdib dahil mula pa talaga noon dito lang iyon namin iniiwan in case of emergency ay hindi na kami malilito kung saan hahanapin!


"Saan na kaya iyon? Nandito lang iyon e.""Ito ba?"

Napatili ako ,napalingon at nabangga sa isang matipunong dibdib!! Hindi ako nagkakamali dahil si Felix itong nasa harapan ko!

He's wet! Teka..Teka....


Wait. Nandito siya sa loob ng bahay!!!


"B-Bakit ka nandito?!" halos pasigaw kong tanong.

Sinuklay niya ang buhok gamit ang kanyang kamay. Tumalsik ang kunting tubig mula sa buhok niya! He's really wet! Bumaba ang tingin ko sa suot niyang damit at nakitang basang basa nga siya!


"Hay!" tinulak ko siya papuntang kwarto ko ng makita ang mga footprints niya sa sahig!


"You are not answering my calls." he said coldly ng makapasok kami sa kwarto.  Tila wala lang sa kanya na basa siya. Nilapag niya ang rechargeable na ilaw sa mesa at ginala ang tingin sa aking kwarto.

Sa huli, I realize that it's a wrong move.Siya sa kwarto ko ay nakakatindig balahibo. Huli ko na natanto.Kinagat ko ang labi at nanlaki ang mga mata ng hubarin niya ang basang T-shirt sa aking harapan!

Heart Of Bullets ( Mafia Series 4)Where stories live. Discover now