Chapter 15

8.8K 463 127
                  

"Karen, hindi ba masyasong delikado naman 'yung ginawa niyo ng kaibigan mo?" tanong ko kay Karen. Nasa bahay ako ngayon at nagpapagaling sa aking lagnat.

Absent ako ng buong linggo sa eskwelahan. Actually, magaling na ako kahapon pa na lunes pero ayaw ko lang bumalik sa pag eskwela.

Tinaasan niya ako ng kilay. "Trust me Ad. Tsaka, malakas kami doon kaya hindi kami mapapahamak."

Niyakap ko ang unan at umirap sa kanya.

"Bakit hindi ka nalang tumigil? Masyado nang malalim ang galit mo Karen. Ang iba nga sobra pa ang naranasang sakit sa pag ibig ngunit-"

"Teka nga!" tumaas ang boses niya. Tumayo siya sa harapan ko at humalukipkip. "Sobra pa doon Addelyn! Minahal ko si Felix! Alam niya iyon! Pero ano? Ikaw lang makakatulong sakin kaya ayusin mo Addelyn. Dahil kung hindi... Magkalimutan nalang tayo."

Agad siyang umalis sa harapan ko. Huminga ako ng malalim at tinitigan ang kisame.

Sana matapos na ito. Ayoko kasi itong nararamdaman ko.

Umalis si Karen ng araw na iyon sa bahay kaya bumangon na ako. Nakita ko si mama na gumagawa ng mga donuts.

"Ma, magtitinda kaba?" tanong ko.

"Oh? Ad! Magaling kana ba?"

Si nanay gumawa ng donuts para maibenta. Hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa ni tatay sa mga pera na binibigay ni Melissa.

Pero sa balita ko mukhang hindi naman tatagal dito si Melissa. Baka sasama na siya sa mga naghahanap sa kanya.

"Maayos naman pakiramdam ko nay. Si tatay?"

"Umalis na naman Ad." mahinang sagot ni nanay. Tinulungan ko siyang ihanda at itinda sa tapat ng aming bahay ang mga ginawa niyang donuts.

May nilagay kaming lamesa sa labas ng bahay ng kinahapunan at nilagay ko na doon ang mga paninda ni nanay.

"Anak! Addelyn! Nandiyan na ba ang palamig?"

"Opo nay!"

Lumabas si nanay sa bahay at saktong my bumili.

"Naku! Alam niyo kanina ko pa kayo inaantay na magpwesto! Ang sarap kasi kahapon ng gawa mong donut mare!" inabot sakin ng aming kapit bahay ang bayad. Nagkatinginan kami ni nanay at ngumisi ako.

"Marami kasi akong ginawa muna. Ilan ba sayo?"

Marami pang bumili ng mag alas 5 na ng hapon at konti nalang ang mga natira.

"Nay! ang dami na nating benta!"

"Oo anak, kaya bukas ay pumasok kana! Mukha ka namang' maayos na!"

Natahimik ako at tumango. Iyan naman talaga ang plano ko. Hindi na pwedeng aabsent pa ako bukas dahil maraming padating na exams.

"Opo,nay. Konti nalang paninda natin nay."

"Oo. Nagsabi pala si Karen na sa kanya na ang limang donut."

"Sige po. Ibabalot ko na." binalot ko ang para kay Karen at dadalhin ko sa kanya ang mga ito mamaya.

Habang nagbabalot ako ay siniko siko ako ni nanay. Tsaka medyo nairita ako. Nakita ko na may anino sa aking harapan.

"A-Anak..bibili yata." si nanay habang nag aayos ng mga palamig.

"Ilang do-"

Natigil ang sasabihin ko dahil ang nasa harapan ko ay ang taong dahilan kung bakit hindi ako pumasok!

"Bibilhin ko lahat."

"Lahat ,Pogi?" gulat na ulit ni nanay.

"Yes." sagot ni Felix at lumipat ang tingin sa akin.

Heart Of Bullets ( Mafia Series 4)Where stories live. Discover now