Anna (21)

14K 520 411
                  

"Good morning, Anna."

Kamuntikan nang humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan sa gulat sa bating iyon. May natapong tubig mula sa timbang bitbit ko nang mapaurong ako at maang na napatingin sa bumati sa akin.

Nakaupo siya sa bench na nasa gitna ng maliit na hardin ng Girls' Dorm. Sa harap niya ay ang sementadong mesa na korteng pinutol na puno. Sa itaas niyon ay nakapatong ang sketchbook niya at charcoal pencil. Napansin kong may dumi na sa dulo ng kanyang mga daliri sa kamay na madalas humawak noong lapis.

Inalis ko ang tingin sa kanya at ibinaling iyon sa langit. Hindi pa masyadong mataas ang araw na hindi naman nakapagtataka. Mag-a-alas siete pa lang ng umaga kaya!

"Ang aga mo namang magising!"

Alam kong may tonong nagrereklamo sa boses ko dahil nagrereklamo naman talaga ako. Nakaputing T-shirt at maong na pantalon na siya at mukhang kaliligo lang bago pumunta rito sa side ko ng campus. Tumutulo po ang ilang hibla ng buhok niya na bumabasa sa kuwelyo niya.

Mukhang handang-handa na siyang harapin ang hamon ng mundo samantalang ako ay naka-pajama pa rin at halatang kakagulong lang patayo mula sa kama. May bedmark pa akong nakikita sa braso ko. nMabuti na lang naisipan kong magsuot ng T-shirt sa ibabaw ng tank top ko kundi nahalata talagang kakagising ko lang at wala pa akong ligo.

Tapos, naalala ko ang buhok ko. Mukhang pugad ng ahas na 'yon siguro. Dali-dali kong pinaraanan ng daliri iyon para kahit papaano mabawasan ang mga buhol. Nang ma-stuck ang daliri ko halfway at sumakit ang anit ko sa kakapilit na isuklay ang mga daliring iyon hanggang dulo, I gave up. Bahala na nga.

Inalis ko na ang kamay ko mula sa aking buhok at ipinagpatuloy ang naudlot kong paglapit sa mga tanim na nasa kanyang likuran. Maingat kong binitbit ang timba na may tabo para masiguradong wala nang tubig na matatapon. Ayaw kong bumalik sa restroom sa first floor para mag-igib ulit. Wala pa akong enerhiya para magbanat ng buto. Wala pa akong almusal!

Nagsimula na akong magdilig ng mga halaman sa hardin ng Girls' Dorm. Ito ang chore na in-assign sa akin kapalit nang pagpapapunta ng dorm manager ko sa isa sa mga tagalinis namin para ipagluto ako ng agahan. Dalawang linggo pa bago opisyal na magbubukas ang dorm kaya sarado pa talaga ang campus cafeteria. Wala akong source ng almusal kung hindi ako ipagluluto ni Ate Adelfa.

Napukaw ang atensyon ko mula sa pag-i-imagine ng masarap na almusal nang muling magsalita ang taong mukhag madaling-araw pa lang ay tumambay na rito sa garden.

"Masyado ba akong maaga? Mukhang sakto lang naman. Ikaw lang yata ang na-late ng gising."

"Excuse me," apela ko. "Wala pang seven noong bumaba ako at nag-igib kaya anong late ka diyan? Bakit ka ba kasi nandito?" May halong pagkayamot sa boses ko kahit anong pigil ko na huwag iyong ipahalata.

Mukhang hindi niya naman iyon alintana dahil magiliw pa rin ang tono ng boses niyang sumagot, "Maganda ang view dito sa inyo kaysa doon sa Boys' Dorm. Nakaka-inspire. At baka kasi iwan mo na naman ako at mag-almusal mag-isa. Isang longganisa na naman ang matitira sa akin."

"Oi, ha, tig-iisa lang naman talaga tayo ng longganisa. Iyon lang ang inihanda ni Ate Adelfa that time, noh."

Talagang pinagtanggol ko ang sarili ko dahil may pag-aakusa sa tono niya. Parang sinasabi niyang inagawan ko siya ng almusal that one time na nauna ako sa kanya sa cafeteria samantalang hindi naman. Matakaw nga ako, oo, pero namimili naman ako ng tinatakawan ng pagkain. Hindi siya katulad ni Cole o Theo na mukhang maraming reserbang muscles sa katawan para nakawan ko.

"Promise?" bigla niyang bulong sa tainga ko na ikinatili ko at talon papalayo. Mabuti na lang at maagap kong napigilan ang braso ko kundi shoot sana sa ulo niya ang bunganga ng tabo na kamuntikan kong maipukpok sa ulo niya.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon