Chapter 4

2.8K 187 44
                  

Nagising na lamang ako ng may marinig akong parang nagtalo. Unang mulat pa lang nang mata ko ay medyo malabo ito, pero nung muli ko itong imulat ay maayos na.

Nagising na lamang ako ng may marinig akong parang nagtalo. Unang mulat pa lang nang mata ko ay medyo malabo ito, pero nung muli ko itong imulat ay maayos na.

Kaagad na bumungad sa akin ang mga kaibigan ko. Mabilis akong napabangon nang makita ko si Zaina na nakahalukipkip habang nakatingin sa dalawa kong kaibigan na nagtatalo.

Shit! Bakit sila nandito?

Napatingin ako sa hinigaan ko. Folding bed? Na may kumot at unan. Pagtingin ko ay nasa class room ako.

"Dapat nga kasi turuan ng leksyon ang mga may gawa sa kan'ya n'yan!" Sabi ni Pheobe habang nakaturo sa akin ngunit ang paningin ay na kay Paige.

"Huy! Maghunos dili ka nga! Sa dami ng mga taong nandoon, sa tingin mo makikilala n'ya lahat 'yon? Andami kaya no'n."

"Eh, ano naman? Sigurado naman ako na maalala lahat ni Peyton ang mga 'yun! Alam mo naman na magaling s'ya sa pangangabisado ng mga mukha."

"Alam mo, Pheobe? Hindi porket trouble maker ka ay kaya mo nang gawin ang lahat. Kababaing tao ang hilig sa away." May inis sa tono na sabi ni Paige.

Umalis mula sa pagkakasandal si Pheobe sa pader bago tanggalin sa kan'yang bibig ang kulay grapes na lollipop.

"Palibhasa kasi takot sa mga nakakaaway mo kaya ka ganiyan."

Mabilis na tumaas ang kilay ni Paige.

"Hoy, Pheobe. Para sabihin ko sa 'yo hindi ako natatakot sa mga kaaway ko. Ang pinupunto ko lang naman ay ayoko ng away. Kaya lang naman gusto mong makabawi sa nanakit kay Peyton ay dahil kating kati na ang kamay mo na manapak. Kababae mong tao ang hilig mo sa away."

Bigla na lang pumagit sa kanila si Preylla dahil nagsusugudan na 'yong dalawa. Aawat sana ako nang may pumigil sa akin. Pagtingin ko ay si Zaina iyon.

Seryoso itong nakatingin sa akin bago umiling at parang sinasabi na 'wag akong makialam.

Bumuntong hininga ito bago tumayo at lumapit doon sa dalawa na nagsisigawan na ngayon.

"Tama na 'yan." Kalmado ngunit maawtoridad na suway ni Zaina.

Mabilis na tumahimik ang dalawa pero hindi pa rin nawawala ang matatalim nilang tingin sa isa't isa. Napapailing naman si Preylla bago bumalik mula sa pagkakaupo.

"Tama na 'yang masasamang tingin. Mas mabuti na makapag pahinga muna si Peyton bago kayo magtanong nang magtanong. At isa pa, dito pa talaga kayo nag-away sa harap ng mga kaklase n'ya." Mabilis akong napatingin sa may likudan ko at doon ko nakita ang buong Protective Section na nakangangang nakatingin sa kanilang apat. Maliban lang kay Clyden at Jared.

"Siya kasi!" Sabay na sabi nung dalawa bago ituro ang isa't isa. Sabay na nangunot ang noo nilang dalawa bago muling magsalita. "Anong ako?! Ikaw!" Sabay na dagdag nito. Lumaki ang mata nila. "Ginagaya mo ba ako? Ikaw ang nanggagaya hindi ako!"

"Tama na!" May inis sa boses ni Zaina nang suwayin niya ang dalawa. "Para kayong bata. Ang lalaki niyo na, nag-aaway pa kayo." Dagdag pa nito.

Hindi na sumagot iyong dalawa pero matatalim pa rin ang tingin nila sa isa't isa.

Humarap sa akin si Zaina.

"By the way, sinong nanakit sa 'yo? Ako na ang sasapak!" Sabi nito na ikinaawang ng bibig naming lahat.

What the hell, Zaina!

"Teka, Zaina! Sa akin mo na ipaubaya ang mga nanakit kay Peyton." Sabi ni Pheobe bago muling magbalat ng lollipop.

The Only Girl In Protective Section | Only Girl Series #3Where stories live. Discover now