Chapter 3

2.4K 172 8
                  

Nandito kami ngayon sa gymnasium ng school para sa P.E class namin. Nauna akong pumunta dito kaya mag-isa lang ako. Pinauna na kasi ako ng mga kasama ko dahil nagpapalit pa sila.

Mag-isa akong nakaupo sa bleacher habang umiinom ng tubig ng bigla akong matamaan ng bola ng mga naglalaro ng volley ball. Mabilis na natapon ang iniinom kong tubig at pumasok naman sa ilong ko ang ibang tubig habang ang noo ko naman ay sumakit marahil ay dahil sa pagtama ng bola.

Mabilis na natahimik ang lahat.

"Nako! Miss, sorry akala ko kasi net." Sarkatiskong sabi nung isang babae bago tumawa.  Nakitawa naman ang lahat sa kan'ya. Nakita ko sa kabilang bleacher si Amanda. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin.

Bumalik ang tingin  ko sa babaeng nasa harapan ko.

"Okay ka lang ba, Miss?" Nakangisi nitong tanong.

Tumayo ako at hinarap 'yung babae. Tumaas ang kilay nito habang nakatingin sa akin.

"Oo, ayos lang ako. Ikaw? Ayos ka lang ba?" Sarkatisko kong tanong na nakapag pakunot ng malapad n'yang noo.

"What? What do you mean. I don't understand you."

"Mukhang kailangan mo nang magpatingin sa veterinarian. Lumalala na kasi ang kamandag mo." Sabi ko dahilan para magtawanan na naman ang mga nanonood sa amin.

"How dare you." Akmang sasampalin n'ya ako ng may tumamang matigas na bagay sa mukha ko.

Pagtingin ko ay bola. Bola ng basket ball.

Napaatras ako dahil sa hilo. Iniling iling ko ang ulo ko para mawala ang pagkahilo pero nagiging dalawa 'yung babae sa paningin ko.

May lalaking tumatakbo palapit sa gawi namin. Tumigil ito sa tabi nung babaeng kaaway ko at inakbayan ito habang nakangisi.

"Pasensya na, Miss. Walang sino man ang puwedeng manglait sa girlfriend ko dahil ako ang makakalaban." Hinalikan nito ang labi ng girlfriend bago magpatuloy. "Example pa lang 'yan sa mangyayari sa 'yo kung ipagpapatuloy mo pa ang ginagawa mo."

Napahawak ako sa ilong ko ng maramdaman ko na basa iyon. Pagtingin ko ay dumudugo ang ilong ko. Lalo naman silang nagtawanan. Napaupo na ako sa sahig dahil sa sobrang pagkahilo. Pakiramdam ko ay babagsak na ako ano mang oras.

"Ano? Kakalabanin mo pa ako?" Mayabang na tanong nung babae bago maglakad palapit sa akin at tumigil sa harapan ko.

Tiningala ko ito.

"Mayabang ka lang dahil may kasama ka."
Sabi ko na nakapag pawala ng ngiti n'ya.

Bumaba s'ya at malakas akong sinampal.
Mabilis na napuno nang hiyawan ang buong gymnasium. Enjoy na enjoy sila sa panood sa amin na para bang isa kami sa teleserye.

"Mayabang talaga ako."

"Buti inamin mo. Tanga." Sabi ko. Mabilis na nagsalita ang boyfriend nito.

"Hoy! Sinabi ko naman sa 'yo na ayusin mo ang pakikipag usap sa girlfriend ko dahil ako ang makakalaban mo."

"Pakialam ko sa 'yong tangina mo." Sabi ko dahilan para magtawanan ang lahat lahat ng nanonood sa amin.

Nakita kung paano ito manggalaiti sa galit.
Bumaling ito ito sa mga ka-Team n'ya sa basket ball.

"Hoy! Kunin n'yo nga 'tong babaeng 'to! Tuturuan lang natin ng leksyon." Utos nito. Mabilis na kumilos ang mga kasama nito at lumapit sa akin bago hawakan ang magkabilang braso ko para itayo.

Hindi na ako pumalag dahil wala rin naman akong kawala sa kanila.

Kainis!

Nang ibalik ko ang tingin sa dalawa ay may hawak ng bolang pang volley ball ang babae at pang basket ball naman sa lalaki na malaki ang ngisi sa akin ngayon.

The Only Girl In Protective Section | Only Girl Series #3Where stories live. Discover now