80 Stories

257 Stories

fixing feelings - vance hopper  by d3athsnote
#1
fixing feelings - vance hopper by d3athsnote
what missing your house key can lead to. my first book btw :)
start again | steve harrington by siriuslyblacklol
#2
start again | steve harringtonby 𝖙𝖆𝖞𝖑𝖔𝖗'𝖘 𝖛𝖊𝖗𝖘𝖎𝖔𝖓
˜"*°•.˜"*°• to begin to do something again, sometimes in a different way •°*"˜.•°*"˜ [ steve harrington x the oc ] [ stranger things season 2 and 3] ...
+15 more
80s Imagines by cherry-pez
#3
80s Imaginesby ⇢ Hannah ⇠
Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in awhile, you could miss it → Ferris Bueller
Guns N' Roses - Would You Rather by 1yourdaddy
#4
Guns N' Roses - Would You Ratherby slash's pp 🎸
Guns N' Roses, would you rather story.
Guns N' Roses - MEMES by 1yourdaddy
#5
Guns N' Roses - MEMESby slash's pp 🎸
This is my collection of Guns N' Roses Memes I have collected. Some of them are dumb but funny. I Just needed to share these pics/memes with you. Enjoy
𝙵𝚊𝚖𝚎|𝙿𝙾𝙲 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚜 by -cherryjackson
#6
𝙵𝚊𝚖𝚎|𝙿𝙾𝙲 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖...by mariama🖤
"I'm gonna live forever, I'm gonna learn how to fly." In which I give you POC faceclaims of celebrities from different decades to spice up your fanfictions. ...
Completed
Your Daddy by maddy_willow
#7
Your Daddyby 𝕸𝖆𝖉𝖉𝖞 𝖂𝖎𝖑𝖑𝖔𝖜
This will be a fanfiction of Yondu and Peter from Guardians Of The Galaxy. It will be put in the times of Peter's youth with Yondu training him to be a Ravenger. I take...
80s & 90s Gif Imagines by tvholaf
#8
80s & 90s Gif Imaginesby dracoishot
A bunch of 80s and 90s actors & actress gif imagines. Some of the gif imagines will be characters from movies.
[Hiện đại] Những năm 80 đại mỹ nhân - Lục xu by gamchan
#9
[Hiện đại] Những năm 80 đại mỹ nhâ...by gamchan
Hán Việt: Bát linh niên đại đại mỹ nhân Tác giả: Lục Xu Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Phần 255 Thời gian đổi mới: 05-10-2018 Cảm ơn: 63 lần Thể loại: Nguyên sang, Ngô...
+1 more
❀vintage face claims❀ by eleanordarlingg
#10
❀vintage face claims❀by 𝚙𝚊𝚙𝚒𝚕𝚒𝚘𝚗
looking for a vintage, classic feel to your story? check out my face claims! from actors, models & more, all icons ranging from the early 50s to late 90s. i hope you can...
𝒮𝓂𝒶𝓈𝒽, 𝒫𝒶𝓈𝓈 𝑜𝓇 𝐵𝑒𝒻𝓇𝒾𝑒𝓃𝒹 by Bider-woman
#11
𝒮𝓂𝒶𝓈𝒽, 𝒫𝒶𝓈𝓈 𝑜𝓇 𝐵𝑒𝒻𝓇...by Abi
𝒯𝒽𝒾𝓈 𝒾𝓈 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝒻𝑜𝓇 𝒻𝓊𝓃, 𝐼 𝒹𝑜 𝒶𝒸𝓉𝑜𝓇𝓈, 𝒶𝒸𝓉𝓇𝑒𝓈𝓈𝑒𝓈, 𝒸𝒽𝒶𝓇𝒶𝒸𝓉𝑒𝓇𝓈, 𝒶𝓃𝒹 𝓅𝑜𝓈𝓈𝒾𝒷𝓁𝓎 𝒲𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝒹 𝒜𝓊𝓉𝒽𝑜𝓇𝓈 𝐼𝒻 𝓎𝑜𝓊 �...
Xuyên thành bát linh phúc khí bao - Tứ diệp hà by SanSan1003
#12
Xuyên thành bát linh phúc khí bao...by SanSan1003
Xuyên thành bát linh phúc khí bao tác giả: Tứ diệp hà trạng thái: Đổi mới đến: Đệ 564 chương công nhân phúc lợi nội dung giới thiệu vắn tắt: Ngũ Phúc trọng sinh, ki...
[Xuyên thư] 80 chi nghịch tập nhân sinh - Đào Hoa Lộ by ryonsaka
#13
[Xuyên thư] 80 chi nghịch tập nhân...by Ryon
Văn án 1: Tô doanh xuyên đến thập niên 80 nông gia, nhà chỉ có bốn bức tường, một nhà kỳ ba. Cha uổng có một khuôn mặt nhất am hiểu cọ ăn cọ uống ăn cơm mềm, nương là tẩ...
Victoria by AllOfMe_00
#14
Victoriaby Vittoria Rigano
Storia in collaborazione con @TheRedSpecial9
I Am Not Okay With This by kamaluhkhan
#15
I Am Not Okay With Thisby 𝒃𝒍𝒖𝒆.
My teen angst bullshit has a body count. 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 kamaluhkhan, july 2022
go . away ! stranger things roleplay by BIGMOUTH___
#17
go . away ! stranger things rolepl...by ♡
𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐫𝐨𝐥𝐞𝐩𝐥𝐚𝐲 . 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 / 𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 .
MCYT oneshots by CHARANOIRE
#18
MCYT oneshotsby astralnoire
Just an average oneshot book. Dream SMP, Tiredtwt and more!