70 Stories

409 Stories

The system of the 1970s took me to a well-off life by Specgalz
#1
The system of the 1970s took me to...by Deean
MTLing I have a lot of book that I love but it had a lot of chapter and I wanna be a lazy bun, so here it is, don't sue me, I'm an innocent rotten babies.lol 😆😆😆 The...
Sixty's Passing Through with Space by GIRLGEN23
#2
Sixty's Passing Through with Spaceby GIRLGEN23
Zang Qiang is a hunter in Ancient China, who jump in cliff when being hunted by police because his a wanted. After killing a noble man who kidnapped and killed his belov...
𝐒𝐘𝐌𝐏𝐀𝐓𝐇𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐕𝐈𝐋 ♚ s. hyde ✔ by lissythemunchkin
#3
𝐒𝐘𝐌𝐏𝐀𝐓𝐇𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐃�...by professional amateur
𝐀𝐍𝐀𝐒𝐓𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐊𝐎𝐕 was the type of girl who wouldn't take shit from anyone. 𝐒𝐓𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐇𝐘𝐃𝐄 was the type of guy who would give her hell just to spite...
Completed
+22 more
Slap Battles: P̷u̷r̷e̷ ̷D̷e̷a̷t̷h̷ Combat! by 1TSH1GHN00N
#4
Slap Battles: P̷u̷r̷e̷ ̷D̷e̷a̷t̷h̷...by 𝑻𝑯𝑰𝑹𝑫 𝑰𝑴𝑷𝑨𝑪𝑻
Welcome to the world of SB:C! Where- Y̧̝̞͔̦͖̙̚͢O̼͓̼̗̞̞͐ͯ̾͌̽̔̂Ų̵͖ͥ̾̾ͭ͘ ͊̾̈́̓̈́̈́͐͊́͟W̴̗͔ͯ̽͒͋́̚͜͠͡Ȋ̫̗̻͖͔̎̾̓L̰̫̝͗̂ͩ̆̃ͨL̴̢̨̜̤̯̝͚̋̍̃͒ͩ̔͜ ̵̶̨̛̙̥̪ͧ͝͞F͈ͬ̐̿A̶̶̢ͦ́͘Ḹ̣͙̅ͭ͛ͤ̎L̴̶̿́͜...
Where Is My Mind? •brance  by samswattpedia
#5
Where Is My Mind? •brance by sam
bruce; a boy who gets perfect grades, has the perfect family, and is an amazing baseball player. theres no possible way his reputation could be ruined. except when he ge...
Born as a Koi Life in the 70s by its_meandrez
#6
Born as a Koi Life in the 70sby its_meandrez
hort Title : BKL70 Alternate Title : 穿成七零天生锦鲤命[穿书] Status : Completed Author : Yuanfang Ancient Road Genre :Romance In her last life, Ran Yingying was almost making wedd...
70 chi người đàn bà đanh đá đương gia  - Đào Hoa Lộ by ryonsaka
#7
70 chi người đàn bà đanh đá đương...by Ryon
Một giấc ngủ dậy Lâm Lam xuyên thành một cái nông thôn người đàn bà đanh đá. Nguyên chủ làm trời làm đất huỷ hoại trượng phu rất tốt tiền đồ, hài tử một đám dưỡng thành...
xuyên qua 70 kiều mỹ nhân by SanSan1003
#8
xuyên qua 70 kiều mỹ nhânby SanSan1003
《 xuyên qua 70 kiều mỹ nhân 》 Tác giả: Đêm kiều giống như mỵ Văn án: Ngủ một giấc, phát hiện xuyên thủng ăn không đủ no mặc không đủ ấm bảy mươi niên đại. Nàng có thể là...
Completed
70 chi bưu hãn nữ thanh niên trí thức  - Đào Hoa Lộ by ryonsaka
#9
70 chi bưu hãn nữ thanh niên trí t...by Ryon
Văn án 1: Khương lâm xuyên qua, mặc ở bán nhi tử đá lão công trên đường...... Nàng phát hiện tiểu quả phụ, nữ thanh niên trí thức, vì cái gì như vậy thích hướng nàng nam...
Completed
Xuyên thành bảy mươi bạch phú mỹ - Tự y by SanSan1003
#10
Xuyên thành bảy mươi bạch phú mỹ...by SanSan1003
《 xuyên thành bảy mươi bạch phú mỹ 》 Tác giả: Tự y Tác phẩm giản bình: Diệp Thu Thu ngoài ý muốn xuyên qua, đi tới ăn không đủ no mặc không đủ ấm bảy mươi niên đại, trở...
Completed
Bảy mươi kiều mỵ mỹ nhân by sansan1312
#11
Bảy mươi kiều mỵ mỹ nhânby San San Dinh
《 Bảy mươi kiều mỵ mỹ nhân 》 tác giả: Diệu Quang Giới thiệu vắn tắt: Cẩu huyết niên đại văn trong, pháo hôi nữ phụ lại xuẩn lại độc. Nàng ỷ vào thân kiều mạo mỹ chung qu...
Completed
Bảy mươi niên đại mặc sách nữ xứng - Tô Chỉ by SanSan1003
#12
Bảy mươi niên đại mặc sách nữ xứng...by SanSan1003
nhiều sách hay đặc sắc hơn đều ở làm sách võng http://www. Downxs. com 《 bảy mươi niên đại mặc sách nữ xứng 》 tác giả: Tô chỉ / tô chỉ Văn án: Vì yêu bỏ trốn, chúng bạn...
Tattoo'd Lady (A Brian May Fanfiction) -English- by Manuela-Rhapsody
#13
Tattoo'd Lady (A Brian May Fanfict...by Manuela-Rhapsody
When I was lonely, Something told me, where, I could always be. Rory Gallagher - Tattoo'd Lady
Completed
I was born to love you (Deacury) by Deakys-yee-haw-vibes
#14
I was born to love you (Deacury)by Deakys-yee-haw-vibes
This is my first Deacury book and it has a splash of Maylor i hope you enjoy it Have fun!!! ❤️❤️
A spontaneous Love [Régulus Black] by bellatrizWeasley
#15
A spontaneous Love [Régulus Black]by Historias de Hogwarts
Los japoneses creían en el destino, que un abuelo vivía en la luna y bajaba a la tierra para destinar a los bebes, los humanos han sido graciosos, idiotas, destructores...
Our Lovely Home_ Marauders Era Fanfic. by TheMachineOnEnglish
#16
Our Lovely Home_ Marauders Era Fan...by 𝚃𝙷𝙴_𝙼𝙰𝙲𝙷𝙸𝙽𝙴
𝐖𝐨𝐥𝐟𝐬𝐭𝐚𝐫/𝐉𝐢𝐥𝐲 Double Update Every day! Your story is over, however, that doesn't mean it doesn't need to be told. Individual stories of the marauders, in dif...
Completed
J IS FOR JOLENE by imstarpowell
#17
J IS FOR JOLENEby Star Powell
Jolene was 12 when she booked it out of her town, leaving her family in the dust. It didn't take much either. She had seen a boarding school, and after begging her grand...
The Seventy Little Villain Wife by Specgalz
#18
The Seventy Little Villain Wifeby Deean
Original Titles : 七零反派小媳婦 Author. : 紅芹酥酒 Introduction:   Kong Yan travels to a military marriage Novel in the 1970s.   The heroine in it was vain, greedy and...
VC 0851-7507-3668 , Jual Perumahan Type 40/70 Depok by jualrumahkprtanpadp
#19
VC 0851-7507-3668 , Jual Perumahan...by HARGA TERBAIK, WA 0851-7507-3...
VC 0851-7507-3668 , Jual Perumahan Type 40/70 Depok