Introducere

46 1 0
                         


Această poveste este inspirată din povestea campionul Thresh din League Of Legends, nu doar în totalitate, doar câteva idei, iar personajele au numele celorlalți campioni din joc.

Sper să vă placă, pentru că de data asta încerc să mă apuc serios de o carte și să îmi și placă ceea ce scriu în ea, iar ideea acestei cărți mi-a adus un zâmbet pe buze.

Spor la citit și aștept voturile și feedback-urile voastre la capitolele ce urmează, o să mă motiveze și o să mă ajute maxim.

Spor la citit și aștept voturile și feedback-urile voastre la capitolele ce urmează, o să mă motiveze și o să mă ajute maxim

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Souls for an eternal life | Suflete pentru o viață veșnicăWhere stories live. Discover now