Prologue (June 24, 2019)

3K 86 11
                  

Many people wanted to stand out-- to make their mark in this world as someone different.

Kaya mas maraming tao 'yung gustong maging iba. Kasi totoo naman, those who are unique have their good chances and opportunity. Kung pinakamaganda ka, o pinakamatalino. Kung kakaiba ang fashion sense mo, kung woke ka. Basta-- mas lalong angat ka, kung kakaiba ka.

Pero ako, I don't want to stand out. Gusto ko lang maging lowkeye.

'Yung mabuhay lang ng matiwasay at magawa lahat ng gusto in my short lifetime.

Hindi na bale kung hindi matala 'yung pangalan ko sa history.

Hindi na bale kung wala akong kontribusyon sa mundo.

Ang mahalaga, mapayapa ako.

Pero hindi ko alam kung bakit kahit simple na nga lang 'yung gusto ko, parang napakahirap pa rin palang kamtin.

Dahil may mga tao, na sadyang gusto sa'king iparamdam at iparanas lahat ng delikado, lahat ng kakaiba.

At hindi ko alam kung kakayanin ko ba talagang lumabas sa ligtas kong mundo para sa kanila.

Para sa pagmamahal...

*later*

____

So, again, Happy copper to me and wattpad. It's been a love and hate relationship, but I'm glad I'm still here. And I'm more glad that you're here ;)

-FG

Yours (On Hold - Revamping)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon