84

477 29 0

Nastolatek
(rzeczownik)

Kiedy jesteś za młody, żeby
robić połowę rzeczy i za stary
na druga połowę.

Mleko & MiódPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!