118

371 21 0

Zaciskam pięści i patrzę przed siebie.
Mój świat się rozpada na części,
A ty o tym nie wiesz.

Mleko & MiódPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!