134

374 20 0

Bywały wtedy chwile, kiedy ból malał, ale zawsze powracał, gorzko się mszcząc.

Ostatnie tchnienie

Mleko & MiódPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!