49

636 37 0

Don't be afraid to
Lose him,
Because if a man
Truly loves you,
He's not
Going anywhere.

///Nie bój się go stracić, ponieważ jeżeli on naprawdę cię kocha, nigdzie nie pójdzie///

Mleko & MiódPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!