79

490 34 0

Niszczę włosy farbą, wątrobę
wódką. Płuca fajkami, a serce
tobą.

Mleko & MiódPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!