2 The problem

43.2K 1K 5
                  

SOFIE POV

Inis na sinundan ko ng tingin ang isnaberong waiter ng biglang narinig ko ang tawag ng pangalan ko. Nagpalinga linga ako para lang mapagtantong nakatingin sa akin ang lahat ng bisita ni daddy. Napakunot ang noo ko sa mga titig nila at nilingon si daddy sa stage. He called my name again and so I'm forced to step towards the stage all the while looking suspiciously at dad.

What is he up to now?! Mr. Alejandro Andrada what are you thinking?!

"Ladies and gentlemen, I'm sure all of you knew my one and only daughter, Sofie Alessia Andrada, the heiress of A&A empire. I am please to announce to everybody that A&A empire and Capistrano Corp. are on its way to merging into a strong and more competitive merge. Let me also take this opportunity to announce the engagement of my daughter to Mr. Carl  Capistrano." Anito na nagpasinghap sa akin at nagpatulos sa pagkakatayo ko sa mababaw na entabladong yun. Di makapaniwalang nilingon ko si daddy. Animo'y busy pa ito na nililibot ang tingin sa paligid.

"Carl? Carl come up here and dont make your fiancee wait. Carl Capistrano, ladies and gentlemen!" Anito sa lalaking paakyat ng stage na halos doble na ng edad ko. Nanlalaki ang matang di ako makapaniwala sa scheme na ginagawa na ito ni daddy. Napakatuso talaga ni daddy, alam nyang hindi ako papayag na umattend kung muli nya itong ipipilit kaya binigla nya ako.

"Dad!" I said between gritted teeth.

"We'll talk later." Pabulong na sabi nito na ikinangitngit lalo ng kalooban ko. Tumabi sa akin ang lalaki na may malapad na ngiti sa labi na ikinatalim naman ng mata ko. Kita ko pa ang nakakadiring paghagod nito sa litaw at mahaba kong legs paakyat sa mayaman kong cleavage. Bigla akong nagsisi sa white corset dress na napili kong isuot.

----------

Sinugod ko si daddy sa office nya ng makitang mag isa na ito. Nagsi-uwian na ang mga bisita nya at kanina pa ako nagngingitngit na komprontahin sya.

"What the hell dad?!" Galit na galit kong sabi sa kanya

"Young lady, dont curse in front of me, I am still your father and I am still your provider. You will marry Carl even if I have to drag you to the altar myself. You will be obedient and follow my every word. When I tell you to marry satan himself, you will do it!" Matigas na pahayag nito.

"I told you before I want this merger. You will not ruin this plan or I will disown you." Anito na ikinatalim ng mata ko.

"Is your business more important to you than your only daughter's happiness?" Mapait na aniko sa kanya na ikinatalim ng mata nya sa akin. Napatawa ako ng pagak.

"Oh fuck! Dont tell me dad I already know your answer! Well, disown me if you want to but I will not marry that old dirty and despicable toad!" Matapang na pahayag ko na lalong ikinagalit ni daddy. Agad ko din syang tinalikuran at inumpisahang magtatakbo palabas ng mansyon.

"Sofie! Dont you dare turn your back on me..." Malakas na sigaw ni daddy pero hindi ako huminto at mas lalong pinatulin ko pa ang pagtakbo.

Bwisit na sinipa ko pa ang kotse ko ng hindi ko makita ang susi ko. Mukhang hindi ko pala nailagay yun sa pouch at naiwan sa kwarto. Sinipa ko pang muli ang kotse ko sa inis. Hindi rin ako babalik sa loob ng mansyon dahil alam kong ikukulong lang ako ni dad pagbumalik pa ko. Nagmamadaling naglakad na lang ako sa daan para mapalayo lang sa mansyon  ng may mamukhaan akong bulto na nakatayo sa may gilid ng kalsada at nagyoyosi. I smiled when an idea popped in my head as I determinely walk towards him.

Nakita ko na hindi pa nya ako napapansin habang palakad ako papunta sa kanya. He throw the cigarette butt and step his heel on it. He walk opposite my direction and I silently followed him.

Pumasok siya sa isang kanto ng subdivision kung saan naroon ang parke. Nakita kong dumeretso sya sa nakahilerang motor roon at may dinukot syang susi sa bulsa nya. Hinatak nya ang isang kulay itim na motorsiklo at sinakyan yun, akmang isusuot na nya ang helmet ng kalabitin ko sya.

"Hi Cutie! Remember me?" Aniko sa malanding tono pagkalingon nya. Gulat ang rumehistro sa mukha nya na ikinangiti ko naman.

Sassy Sofie (COMPLETED)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon