Instagram: etherealfangirl10

աɦat ɖօ ɨ աaռt tօ ɮɛ աɦɛռ ɨ ɢʀօա ʊք: ɨʄ ɨ ċaռ't ɮɛ a քɨʀatɛ օʀ aռ aʊʀօʀ (or an idol) tɦɛռ ɨ sɦaʟʟ ɮɛ a ʋɛt!

ʐօɖɨaċ sɨɢռ: ċaքʀɨċօʀռ

ɨ ʟօʋɛ ɦaʀʀʏ քօttɛʀ, tɦɛ ɦʊռɢɛʀ ɢaʍɛs, tաɨʟɨɢɦt, ʝaʀʟɛʏ, aռɖ aʟʟ օʄ tɦat stʊʄʄ.
ɨ aʟsօ ʟօʋɛ aռɨʍɛ ɮʊt ɨ'ʍ ռɛա tօ tɦat sօ ɖօռt ʝʊɖɢɛ ɨʄ ɨ ɖօռt ҡռօա a ʟօt...

My favorite anime is Naruto, followed by Pokemon 😂

ɨ aʍ sʊքɛʀ ʟօʏaʟ sօ ɨ taҡɛ ċʀɨtɨċɨsʍ ʋɛʀʏ աɛʟʟ ʝʊst քʟʐ ɖօռt ɖօ tɦat tօ ʍʏ ʄʀɨɛռɖs օʀ ʄaʍɨʟʏ օʀ sɨռċɛ ɨ'ʍ a ʄaռ ɢɨʀʟ, tօ tɦɛ ċɦaʀaċtɛʀs ɨ ʟօʋɛ!

When I say fangirl... I MEAN fangirl. And I fangirl over too much things. I can go on for days if I made a list. So I won't....

Manga thay I have read so far is:
-Vampire Knight
-Kiss of the Rose Princess
-Survamp
-Yurara
-Orasama Teacher
-Vampire Kisses
And
-Marmalade Boy
-Host Club
I guess if you count warrior cat manga... That too.

I like the Hunger Games, Harry potter, twilight, and more. Please do not judge if you don't like what I do, we are all different.

Just dont. You will regret it.

I am also an Army, which if you don't know, is a fan of BTS, a K-pop band. ♥ Suga is my bias and Jimin my bias wrecker but I like all of them equally... I feel bad for all that they have gone through to make their dream come true and sacrificed for BTS and I think they are all very talented and perfect just the way they are... no matter what.

.....ɨ aքքʀɛċɨatɛ aʟʟ ʍʏ ʄaռs (followers) aռɖ ɨʄ ʏօʊ ʄօʟʟօա ʍɛ ɨ աɨʟʟ ɮɛ ʏօʊʀ ʄʀɨɛռɖ ʄօʀ ʟɨʄɛ.

BTW I call my followers cookies. Meh little cookies!
  • Where my Senpai's are
  • JoinedAugust 8, 2016


Last Message
EtherealFangirl10 EtherealFangirl10 Sep 29, 2017 06:51AM
Okay so I've decided that I'm gonna make it so we don't need 1K views on random pics. I have 502 followers and im really grateful for that. So my little cookies, in random pictures i will be doing a...
View all Conversations

Stories by (๑・ω-)~♥”
Random Pictures. (jarley, hp, twilight, warriors, etc) by EtherealFangirl10
Random Pictures. (jarley, hp, twil...
just....random pics....XD
+6 more
Finding Myself  {Harry Hook}  by EtherealFangirl10
Finding Myself {Harry Hook}
Harry Hook. Son of Captain Hook. Current location. Isle of the Lost. And he's not so happy about that....
ranking #238 in myself See all rankings
Lost {M.YG} [ON HOLD] by EtherealFangirl10
Lost {M.YG} [ON HOLD]
❝You're crazy.❞ ❝And you're pathetic.❞
+3 more
1 Reading List