Skapelseberättelsen Adam o Eva x

32 3 0
                  

 är en text som grävts fram 1945 o ger en annan version av vår skapelse o sätter Yaldabaoth/ Demiurge i center som skapare av världen (o solen och månen tror jag också det var). Nedan text är inte helt ordagrann o något komprimerad från länk ovan :

" När man ser att alla gudarna av denna världen och människan säger att ingenting existerade innan kaos säger jag i motsats till dem och skall visa att de har fel, därför att de inte kände till ursprunget o röttrna till "Kaos" ...

How well it Suits all men on the subject of Chaos to say that It is a kind of Darkness and The Shadow comes from a product that has existed since the beginning it is moreover clear that it existed before Chaos came into being and that the latter is posterior to the first product let us Therefore concern ourselves with the Facts of The matter and furthermore with the first product From which Chaos was projector and in this way the truth will be clearly the most rated

Hur väl passar det inte människor i frågan om Chaos att säga att det är ett slags mörker när det i själva verket kommer från en skugga som har kallats mörker mörkret och skugga kommer från något som existerade sedan begynnelsen det är vidare klart att det existerade innan kaos kom till varande.

Efter det naturliga strukturen av odödliga varelser hade utvecklats ur det oändliga kom en liknelse från Pastis som kallades Sofia it exercises volition and became a product resembling the primer light and immediately will manifested itself as a weakness of Heaven having un Imagine in medieval magnitude it was between the Immortal beings and Those Things That came into being after vem She Sofia function as a whale divided mankind from the thing about nu kom den

När de odödliga hade skapats ur oändligheten uppstod Sofia ur Pistis Faith. Hon utövade sin fria vilja och blev en produkt som liknande det Första ljuset och omedelbart så manifesterade hennes vilja sig själv en liknelse av himlen. Det var mellan de odödliga och de som kom efter den som Sofia fungerade som slöjan som delade mänskligheten från det "Ovan" (här tolkar jag Sofia som vår atmosfär )

Now the eternal realm (aeon) of truth has no shadow outside it, for the limitless light is everywhere within it. But its exterior is shadow, which has been called by the name 'darkness'. From it, there appeared a force, presiding over the darkness. And the forces that came into being subsequent to them called the shadow 'the limitless chaos'. From it, every kind of divinity sprouted up [...] together with the entire place, so that also, shadow is posterior to the first product. It was <in> the abyss that it (shadow) appeared, deriving from the aforementioned Pistis. Nu har eoen av sanning ingen skugga då det oändliga ljuset är överallt inuti, men dess utsida är skugga som av många kallats "mörkret" . Från den kom en kraft som verkade över mörkret ... från den kom all slags gudomlighet upp med alltet så att skugga ör föregångare till det första.. det var inuti " vattnet " ( rymden /atmosfören , min tolkning) skuggan uppstod från nömnda PISTIS.

Then shadow perceived there was something mightier than it, and felt envy; and when it had become pregnant of its own accord, suddenly it engendered jealousy. Since that day, the principle of jealousy amongst all the eternal realms and their worlds has been apparent. Now as for that jealousy, it was found to be an abortion without any spirit in it. Like a shadow, it came into existence in a vast watery substance. Then the bile that had come into being out of the shadow was thrown into a part of chaos. Since that day, a watery substance has been apparent. And what sank within it flowed away, being visible in chaos: as with a woman giving birth to a child - all her superfluities flow out; just so, matter came into being out of shadow, and was projected apart. And it did not depart from chaos; rather, matter was in chaos, being in a part of it. 

Boken om Livet Där berättelser lever. Upptäck nu