Syndafloden, Atlantis & Mu?

77 3 0
                  

Vi ska backa bandet lite igen. Som vi förstått är inget i historioen som vi lärt oss. Den stora floden är ju frågan om den kom från YHVE för att förgöra de som då levde för att de på ngt sätt inte följde rglerna lr var missbildade på ngt sätt. Om de/vi var avkomma från Nefilims lr ngt slags geentiskt experiment som gått snett kan man ju fundera över. Det finns teorier, texter o fynd om det.

Bruce Masse heter en miljö-arkeolog från Los Alamos Lab. Som tror att en gigantisk komet av is träffade jorden i Indiska Ocenanen för tusentals år sedan o nästan dödade allt liv. Asterioder träffarrelativt ofta o enbart 185 kratrar på jorden har identifierats, vilket antagligen endast är ca 30% då 70% av jorden är täckt av hav som ej undersökts. Han tror att för ca 5000 år sen träffade en stor meteor av is o sten kusten utanför Madagaskar. Den påföljande effekten blev en 18 m hög jätte tsunami samt het ånga som cirkulerade runt jorden o startade orkaner o vulkaner som gav moln som förmörkade solen. Detta skulle på något sätt finnas bevarat i muntliga berättesler från naturfolken som överlevde. Upp emot 80% kan ha dött.

Masse säger att alla naturfolk har denna berättelsen om en stor flodvåg samt om man tolkar texten mellan raderna med "eldsr o blixtar från skyn" kan man förstå att den föregick av en komet. Alternativt en atombomb?? För det finns det oxå bevis för. Men det ena utesluter inte det andra.

Biblen säger att "syndafloden" varade I 40 dagar o nätter. I Gilgamesh eposet ses en svart pelare av rök innan himlen blev svart I en vecka samt en cyklon härjade o orsakade en stor flodvåg. PÅ likanden sätt berättas i Syd Amerika.

"Detta är vad man ksulle kunna vänta sig efter ett meteoritnedslag" sägger Masse. Pga kraftiga solvindar har en komet svansen/svansar av eld framför sig. Detta kan få den att se ut som den har horn som vissa berättat/ritat.

En hinduisk "myt beskriver en konstelaltion av 5 lysande planeter som endast förekommit EN gång de senaste 5000 åren , vilket bekräftas av kinesiska som säger I lsutet av Empress Nu Wa. Datumet skulle då vara 2807 BC.

OM en komet orsakat en stor stunami skulle den orsakat stor ödelägglese på land en'med en massa bråte samt något som kallas "chevrons" som är mikrofossil av hav o sand. Runkt kustlinjen av afrika o Asien har mer än dussinet sådana . foremen på dem antyder att de kan ha kommit från ett nedslag utanför Madagaskar. Chevrons utanför Madagskar har mikro-fossil från havsbottnen som sannolikt enbart kan ha orsakatas av en komet. Nästa steg är att deatera dem via kol-14 metoden för att se om de är 5000 år gamla, säger Ted Bryant samt Dallas Abbott vid Wollonngong samt Colombia University.

De har hittat chevrons 4 miles från kusten av Madagaskar som antas ha färdats 25 miles parallet längs kustlinjen . "Vaken errsoion lr ngt annat från jorden kan ha åstadkommit dessa formationer". Den största marina landsliden hände för 7200 år sen utanför Norges kust som lämnade lämningar 200 meter onaför havsytan.

En del kritiker menar att det borde finnas " glassy –droplets" o hävdar att detta inte stämmer o då påminner Masse att man sa samma sak om kratern i Arizona, somnu anses som prototyp för ärr av meteornedslag, liksom idén att dinosaurierna dog ut pga en asteroid.

Det intressanta med iakttaglernsan ovan är att de bekräftas av andra. Bl a som när han flyttat tillMonterry Californien kom över satellitbilder från NASA/ Google som visade submerged river system- / undervattenssystem/floder somenbart kan ha orsakats av en sub-aerail process ( undervattens-proccess)

Jaye säger att en " cosmic impact" orskade tsunamin ( syndafloden) som även sänkte en FÖR OSS HELT OKÄND KONTINENT HAN KALLAR "MU" föruom Atlantis.

­­

Relativt ny data från google maps visar Impact site utanför madagaskar samt lämningar av en massiv komet troligvis mest av is vilket inte är märklig efterom det är svinkallt i rymden.. å det flyger runt en massa bråte.. Man kan ju fråga sig om det är rester av vår egen Tiamat? ( nämns inledvis tror jag- googla annars) . När kometeb skulle smält skulle den orsakat enorma mängder vatten på jorden. Han anger någon tid som år 13 000 BC.? Flodvattnet "submerged" Betyder det att det blev grundvatten? Vi vet idag att det under Sahara finns enorma kanaler av vatten o att Sahara varit havsbotten en gång. Vad orsakade Grand canyon? Var det flodvågen? Vår egen inlandsis har ju orsakat enorma effecter I vårt landskap med rullstensåsar där vattenmassorna av smält is forsat fram med stenar de lossat på vägen o dessutom via sk "jättekast" slängt enroma sten-bumlingar mitt ut I skogen. Här ute i skärgården är det helt fantastiskt att gå ute vid tex Utter-kobb . Där helt flata o lena som balgolv klippor parallea med havsytan.. ibland precis ovan , ibland precis under.. o mitt i klipphällen kan man se en fossil eller en annan bergart insprängd i mosaiken. Utanför det ofantliga mörkt blå havet mot horisonten mot Österjön. Att inte bli andäktig i dessa stunder är mycket svårt. 

 

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.


Bilderna ovan föreslår nedslagscentrum av kometen  56.83 South, 53.75 

Citerar här direct ;" Submarine geomorphologists (and other geologists) conjecture that turbidity flows carved these submerged drainages because to them there was never a worldwide flood

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

Citerar här direct ;" Submarine geomorphologists (and other geologists) conjecture that turbidity flows carved these submerged drainages because to them there was never a worldwide flood. But it is an absolute, physical impossibility for any flow to remain focused and energetic at the depths and distances involved to carve these structures. Geologists are fitting data to theory, and that is the practice of anti-science, or fantasy. Also, ascribing the structures' creation to subsurface flows is the confusion of cause and effect: whatever turbidity flows that have been observed near these structures are consequences of the structures, post submersion, and certainly not their creation mechanism. To think that subsurface processes carved these features is equivalent to believing that all celestial bodies orbit the Earth." ()


Han visar oxå en karta över hur jorden skulle sett ut fore is-kometens nedslag där allt 3000 meter under nuvarande havnivå är markerat. Vidare berättar han att DNA visar att människor som överlevde floden har gemensamt ursprung. ;

* DNA visar att 3 Brasilianska stammar är släkt med Australian Aborigines ( AA)(2Researchers found people belonging to the Suruí, Karitiana and Xavante peoples in the Amazon are more closely related to indigenous Aborigines from Australia, Papau New Guinea and the Andaman Islands than any other modern group.")

* Studien föreslår att AA kan ha koloniserat Syd Amerika samt utmanar teorin hur de gått över Berings sund.

Ovan får mig att påminna att de som bodde i Khenet/ Egypten är/var närmast släkt med oss i Skandianvien av släktet "Aryan" med ljus hy, (guld)blont hår o blå/gröna ögon, precis som Buddha.

Man menar oxå att muntliga berättelser av AA kan vara bland de äldsta o mest korrekta i världen som berättats i mer än 300 generationer o berättar hur det stora Barriärrevet formats mm.

"They are using them to map how the continent may have looked around 10,000 years ago.

Oral folklore tells how the Great Barrier Reef once formed part of the coastline of north east Quee

Boken om Livet Där berättelser lever. Upptäck nu