Chapter 18.2

6.9K 344 72

Chapter 18.2


Chapter 18.2

Maluwag ang pagkakangiti ni Farah ng maibaba ang telepono. Alam niya na mapapaikot na naman niya si Nathan.


"Cuz, anong sabi? Is he coming?" Excited na tanong ng pinsan.


"Of course...ikaw lang kasi ang walang tiwala sa akin." Mayabang na tugon ni Farah bago umupo sa tabi ng pinsan. Nagmamadali niyang pinuntahan ito kanina sa condo unit nito sa Makati ng naghihisterikal ito sa telepono. Ayon dito ay mukhang papalpak ang plano nito laban kay Nathan, kaya heto siya ngayon...siya ang magpapatuloy sa nasimulan nito.


"Hindi saw ala akong tiwala sa'yo, I just don't want you to be involved with my problem. I'm sorry wala na talaga akong ibang malalapitan."


It's okay, pero dapat tumupad ka sa pangako mo. Kapag asawa ko na si Nathan ititigil mo na ang paghihiganti sa kanya." May halong pagbabanta ang tinig ni Farah.


"You have my word. Ang walanghiyang Maureen Saavedra na iyun ang kong saktan ngayon. Ipaparamdam ko sa kanyan kung gaano kasakit ang traydurinng kaibigan." Nanlilisik sag alit ang mga mata ni Grace habang nagsasalita.


Napahalakhak si Farah sabay tayo. Tinungo niya ang mini-bar at sinalinan niya ng mamahaling alak ang dalawang basong sadyang inihanda para sa kanila.

"Let's celebrate!" Sabay abot sa isang basong may lamang alak sa pinsan.


"For our success!" Pagsang-ayon naman ni Grace.


"Poor Maureen! Bukas ng gabi mawawalan na siya ng asawa." Muling napahalakhak si Farah. Parang naiimagine na niya ang luhaang mukha ng babae.


"Basta Farah, walang dapat makaalam na magpinsan tayo. Dahil kapag nalaman ito ni Nathan ay maaaring iwan ka rin niya. Tandaan mo ang bilin ko." Pagpapaalala ni Grace, hindi na dapat pumalpak ang plano niya ngayon.


"Don't worry cuz, mahihirapan silang malaman na magkamag-anak tayo lalo na anak sa labas ang mama mo at apelyido pa niya ang dala mo." May halong pangungutyang turan ni Farah.


Nagpanting ang pandinig ni Grace sa sinabi ng pinsan. Kung hindi lang niya ito kailangan ngayon ay baka nakatikim na ito ng sampal sa kanya.


"Basta bukas ng gabi huwag mong kalimutan na tawagan ako." Minabuti na lamang niyang balewalain ang pang-iinsulto ng pinsan. Ang mahalaga magagamit niya ito sa paghihiganti.

____


Sadyang hinintay ni Marian ang anak sa labas ng library dahil hindi niya palalampasin ang ginawa nito kanina.

"Bakit ka tinawagan ng babaeng iyun?" Bungad niya kay Nathan paglabas nito.


"Mommy, it's already late at night dapat nagpapahinga ka na." Pag-iwas ni Nathan sa ina.


"Sagutin mo ang tanong ko, Nathaniel!"


"Nagpapasama siya sa akin bukas sa isang charity event." Maikli niyang tugon.


"At sasamahan mo naman? Sa tingin mo ano ang mararamdaman ng asawa mo?"


"Mommy, ang mabuti pa matulog na kayo. Ako na ang bahalang magpapaliwanag kay Maureen. I'm sure, maiintindihan niya ako dahil hindi makitid ang pag-iisip ng asawa ko." Pangungumbinsi niya sa ina.


"Sisiguraduhin kong malalaman ko rin ang dahilan kung bakit mo pinaksalan si Maureen. At kapag may perang involve dito ay malilintikan kayong pareho sa akin." Mabilis na tinalikuran ng ginang ang anak, hindi na niya hinintay na makapagsalita ito.


Naiiling na lamang si Nathan, minsan may mga ikinikilos ang ina na hindi niya maintindihan. Pagdating sa kanilang kuwarto ay inabutan niya ang asawa na naghahanda ng matulog.


Napalingon si Maureen ng maramdaman ang presensiya ni Nathan.

"Bakit ka tinawagan ni Farah?" Wala sa loob na naitanong niya upang mabasag lamang ang katahimikan sa pagitan nila.


Napangiti si Nathan sa tanong ng asawa. Nilapitan niya ito at nahiga sa tabi sabay yakap. "Is my wife jealous?" Malambing niyang tanong habang sinasamyo ang buhok ng asawa.


"Nathan, anong ginagawa mo?" Pilit na lumalayo si Maureen ngunit nararamdaman naman niyang mas lalong humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya.


"Naglalambing lang naman ako sa misis ko. Let's not argue this time...I just want to hold you like this."


Pinayapa ni Maureen ang sarili. Ayaw niyang mahalata ni Nathan na apektado siya sa mga yakap nito.

"Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka tinawagan ni Farah?"


"Nagpapasama siya sa akin bukas ng gabi, but don't worry this will be the last time. Pero kung ayaw mo hindi ako pupunta." Malambing na tugon ni Nathan.


Napakunot ang noo ni Maureen hindi niya inaasahan ang huling sinabi ng asawa. Natatakot siya ngayon sa ikinikilos ni Nathan dahil kung matagal pa niya itong makakasama ay maaaring lalong mahulog ang loob niya rito.


"Okay lang na samahan mo siya. Kailangan ko rin na pumunta ng Palawan bukas and I might stay there for a while."


Biglang napaupo si Nathan. "Anong gagawin mo sa Palawan? Just tell me kung ayaw mong sumama ako kay Farah then I'll stay with you." Gustong murahin ni Nathan ang sarili dahil bigla siyang nataranta ng malamang iiwan siya ng asawa.


Umupo rin si Maureen at humarap kay Nathan. "Kailangan ako ng tita Fely ko, this is the main reason why I went back here in the Philippines."


Kinabig ni Nathan ang asawa. "Let's just discuss this tomorrow. Magpahinga na tayo."

__________

A.N.

Happy reading!

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now