ANNOUNCEMENT: MORIARTEA is now published under PSICOM

171K 3.5K 416
                         

BREAKING NEWS: MORIARTEA is now published under PSICOM Publishing Inc.! The book was launched on March 18, 2018 during the PSICOM Rising event at GMall of Toril, Davao City.

The book price is ₱175.

Para sa mga hindi nakapag-order ng self-published version under Le Sorelle Publishing at para sa mga gustong magkaroon ng PSICOM version, this is your chance!

Ano ba ang pinagkaiba ng LSP version at PSICOM version?

•Modification on the book cover layout and page design.

•Walang significant changes sa content pero may additional word count.

•Meron siyang five (5) illustrations sa loob gaya ng self-published version.

•Meron siyang five (5) illustrations sa loob gaya ng self-published version

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Available na siya sa bookstores nationwide.

Don't forget to grab a copy! Thank you for all the support!

MORIARTEATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon