***

29 2 0

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.photo taken at Matabungkay, Batangas (2017)

Chances for a Bitter Writer (First Chance)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon