...

1.1K 95 7

Dzięki Wattpad rozumiem, że moje żarty są suche i nie śmieszne no ale, bez przesady ;-;

Dzięki Wattpad rozumiem, że moje żarty są suche i nie śmieszne no ale, bez przesady ;-;

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~Autorka

Hetaliowa księga śmieszkówPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!