Hell death

2.9K 55 14

Mọi người tui có ý kiến - Lisanna lên tiếng

Ý kiến gì vậy - Laxus 

Thành lập 1 hội - Lucy 

Thế tên hội là gì vậy - Mavis 

Hell death - Lucy nở nụ cười man dợ - Hội trưởng là anh Zeref , hội phó là Jella và Acnologia 

What The Heo - những người còn lại 

về kinh phí xây hội - Mira hoảng hốt 

Mọi ko cần lo , em lo hết - Lucy 

Giao cho em vậy -Mina cũng bớt lo lắng đi

~~~ 3 tiếng sau ~~~~

Xong rồi - Lucy hô to 

Xong rồi Á - Mina nhìn Lucy rồi nhìn thành quả của cô 

Xong rồi Á - Mina nhìn Lucy rồi nhìn thành quả của cô 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mira chị đi đăng kí hội đồng đi - Lucy 

Chị đi ngay - Mira vội đi 

Quản gia - Lucy hô to - Bảo người hầu dọn dẹp xong , sửa sang rồi chuẩn bị dự tiệc 

Vâng cô chủ - Quản gia

Quay lại với mina . Lucy nhìn một lượt rùi phán 

Mọi người chuẩn bị trang dự tiệc nha - Lucy nói xong đi lun 

___________ tối _________

Mọi người đến rùi - Quản 

À ừ - mina 

Mira 

Lôi thần Tộc ( con trai )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lôi thần Tộc ( con trai )

Lôi thần Tộc ( con trai )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Juvia-Lucy: đừng có coi thuờng tôi Fairy Tail ạ!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!