Giới thiệu

4.7K 77 36

Lucy : lạnh lùng đối với người ngoài và Fairy Tail , SM : Tinh linh thuật , sát long nhân các hệ , thổ hỏa thủy phong mộc lôi ám ánh sáng  băng ,hoán phục , take ovec, cấm thuật ,thuật trị thương ,cổ thuật, ..... Cấp : SSSSSS

Juvia : giống Lucy Cấp : SSSSS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Juvia : giống Lucy Cấp : SSSSS

Levy : Lạnh SM : kí tự , cổ thuật ,sát long nhân hệ Mộc ( cây cối ) , mộc,Cấp : SSS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Levy : Lạnh SM : kí tự , cổ thuật ,sát long nhân hệ Mộc ( cây cối ) , mộc,Cấp : SSS

Levy : Lạnh SM : kí tự , cổ thuật ,sát long nhân hệ Mộc ( cây cối ) , mộc,Cấp : SSS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Erza : Lạnh SM: Hoán phục , sát long nhân hệ Hỏa , hỏa , Cấp : SSSS

Mira : như Erza SM: take ovec , sát long nhân hệ ám , ám Cấp : SSSS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mira : như Erza SM: take ovec , sát long nhân hệ ám , ám Cấp : SSSS

Mira : như Erza SM: take ovec , sát long nhân hệ ám , ám Cấp : SSSS

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Juvia-Lucy: đừng có coi thuờng tôi Fairy Tail ạ!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!