Giới thiệu

2K 41 6

lelouch: cuồng Lucy , yêu lucy và juvia ( mèo của lucy ) SM: biến thành người , trị thương , và hay bị coi là quản gia của Lucy , ghét Fairy Tail , cổ thuật , triệu hồi < bên trái>

Dragon : ( mèo Zeref tặng cho Lucy ) , cuồng lucy , ghét ai hại Lucy SM: xuyên thấu, đọc ý nghĩ , bay ,biến thành người < bên phải>

Dragon : ( mèo Zeref tặng cho Lucy ) , cuồng lucy , ghét ai hại Lucy SM: xuyên thấu, đọc ý nghĩ , bay ,biến thành người < bên phải>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mino : mèo của Juvia , cuồng juvia và Lucy , ghét fairy tail ,SM: biến thành người , cổ thuật , hồi phục ,

Jun : con trai nuôi của Lucy và Juvia , được cưng nhất hội , con của hội, yêu 2 mẹ của mình SM: hoán phục,sát long các hệ ,take ovec,xuyên thấu , vũ trang ,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jun : con trai nuôi của Lucy và Juvia , được cưng nhất hội , con của hội, yêu 2 mẹ của mình SM: hoán phục,sát long các hệ ,take ovec,xuyên thấu , vũ trang ,

Jun : con trai nuôi của Lucy và Juvia , được cưng nhất hội , con của hội, yêu 2 mẹ của mình SM: hoán phục,sát long các hệ ,take ovec,xuyên thấu , vũ trang ,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________________________________________

xong tặng mọi người này

nhé nghe nha 

Bài của G-Dragon đó 

Juvia-Lucy: đừng có coi thuờng tôi Fairy Tail ạ!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!