nhà của Lucy ( 1)

3K 60 11

Bây giờ đi đâu đây - Levy thở dài

Đến nhà Tớ đi - Lucy lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ảm đạm 

Đúng đấy nhà Lucy to lắm - Erza vui lên hẳn 

vậy đi thôi - mina 

15 phút sau 

nhà Lucy to quá - Mọi người - lucy , juvia,Erza,Mavis,Zera, Happy 

Nó còn to hơn cả hội quán - Mira tay che miệng

Nó còn to hơn cả hội quán - Mira tay che miệng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

rồi bây giờ chia phòng - Lucy 

Erza và Mira


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisanna và Levy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisanna và Levy

Lisanna và Levy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Juvia-Lucy: đừng có coi thuờng tôi Fairy Tail ạ!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!