Chapter Eight - DREAMS

19 0 0
                         

Muntik nang mahulog ang puso ni Ella nang makita niya kung sino ang bisita niya. Si Justin. At... naka coat and tie ito. "Gosh, he's so handsome." bulong ni Ella sa sarili. "Ella, mag hulus dili ka, si Justin lang yan, remember? Yung taong hinintay mo for five years, na hinusgahan ka kaagad." "Okay, anong kailangan mo?" casual na tanong ni Ella. Ngumiti ito sa kanya, may I say, killer smile?

"May I invite you for a coffee?"

"M- may trabaho pa ako eh." tugon ni Ella. "Mamaya na lang." Gosh Ella, bakit ka ngumingiti? Remember that you're mad at him. Tumigas ang mukha ni Ella. "I mean I'm a very busy person, wala akong oras para mag kape."

"So ganito na lang, sabay tayong uuwi. Tutal dito na rin naman ako nagtratrabaho."

"Anong sabi mo?"

"Kuya ko ang nangangasiwa ng kumpanyang ito, bale dito muna ako kukuha ng experience."

"No way!"

"What?"

"I'm sorry, m- may aasikasuhin pa kasi ako." ani Ella na natataranta. "Got to go."

Ilang beses bumawi sa paghinga si Ella. "This can't be, this can't be happening to me! I love this job but I can't work with him around. No way, mababaliw ako-" Nang may narinig siyang may kumatok na siyang kinataranta niya. "Oh my God, sino naman ito?" Pigil ang hininga ni Ella nang buksan niya ang pinto.

"Ella may kausap ka ba?"

"Oh Cookie, ikaw pala!" Bakit ba lagi na lang ako nahuhuli ni Cookie na kausap ang sarili ko? "Oo Cookie, meron akong kausap." she added stupidly.

"Uhm you have to sign these papers."

"Uhm okay." Ella finally calmed down. "Ano yan?"

"Last month's report. Medyo nag increase ang sales."

"Good, I'll check up the performance later, pakisabi kay Judy." ani Ella habang pinipirmahan ang mga documents na dala ni Cookie.

"Ella, you're sure you're okay?"

"Y- yes, epekto lang ata ng kape."

"Cinderella, I'm sorry." ani Justin kay Ella. They are having a dinner in Catherine Cafeteria na nag improve na, madaming nabago dito, pati motiff ay moderno na.

"Ba't ka nagso sorry?" tanong ni Ella habang sumusubo ng cake. Kanina pa niya kino kontrol ang sarili. Gusto niya itong yakapin at halikan, pero pag sa tuwing naaalala niya ang hinala nito, naiinis siya.

"You know," mukha itong guilty. "I just don't know, nagdesisyon ako agad. N- nakita ko kasi kayo ni Tristan, s- sa may tulay." Inalala ni Ella ang huling gabi na nagkita sila ni Tristan. Yes they have kissed, a break up kiss.

"Ano ngayon?"

"I'm sorry kung hinusgahan ko kaagad ang nakita ko." tugon nito. "Pinagsisisihan ko na."

"Apology denied." sabi naman ni Ella na para bang isang makina. "Please try again." Natawa si Justin.

"Excuse me, may nakakatawa ba?" Tumayo si Justin at lumapit sa tabi ni Ella, niyakap siya nito ng mahigpit. Nabigla si Ella sa pangyayari, maya maya naman ay ramdam na ni Justin na yakap na din siya ni Ella. Ella felt so warm, how long does she longed for this moment? How many times she ever dreamed of being embraced again by this man? She can say a million times, and now it's finally here. It finally happened.

"I know, I have hurt you so much, please forgive me, babawi ako I promise."

"P- paano?"

"It's a secret."

Cinderella Shaine IITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon