Chapter Four - DREAMS

6 0 0
                         

Ella's life is complicated. Ella, herself concluded it. Napagisip-isip niya iyon habang nasa Christian Living III subject siya. They are discussing about how to live life fulfillly. When something just hit Ella. She miss spending her life with her real parents. They died when she was five year old. Bago siya matagpuan ni Tita Mabelle, dalawang taon niyang nakasama ang kanyang Nanny. Mula sa marangya niyang pamumuhay, naging simple ito. But it's not that miserable. Nandyan ang pinsan niyang si Rio. At hindi nagtagal, dumating si Tito Micahel na tinuring na rin siyang anak. Here's Tristan, a big impact and then Justin na tatlong buwan na ang nakakaraan mula nang umalis na hindi man lang nagpaalam sa kanya. Dalawang buwan din siyang halos mabaliw dahil dito. Pero at least ngayon, medyo nakaka-recover na rin sila. Thanks to her family and of course Annie and Trisha, her bestest friend. At kahit si Alicia, parte nanng grupo. "Haay, akala ko ba naman swe-swertehin na ako sa love life. Hmp! Cinderella pa naman ang pangalan ko. Well, there's no such thing as fairytales. Sayang..." aniya sa sarili.

"Oo nga pala. Malapit na ang school play.", narinig niyang sabi ni Father Don. Ito ang paborito niyang professor dahil bukod sa mukhang mabait ito. Iyon aydahil binigyan niya pa rin ng pagkakataon si Ella pumasa kahit madalas itong nagde-day dreaming sa klase niya. "Alam naman natin na ang kikitain ng school play na ito ay mapupunta sa sa ipambibili ng mga regalo para sa mga bata sa bahay ampunan. Ang klaseng ito ang napili para mag present ng play."

"Father", ani Georgina na parang tumatawag lang ng waiter."Anong title ng play?"

"Cinderella." Sagot nito. "Gagawin nating modern ang play. Iyon ang napili ko dahil may magandang lesson doon. Siguradong mai-inpire ang mga bata."

"So, sino ang Cinderella?" tanong uli ni Georgina.

"Speaking of Cinderella..." ani Ella sa isip.

"May living Cinderella po tayo dito Father!!" malakas na anunsyo ni Trisha sabay turo kay Ella. Napapitlag si Ella.

"Father, marunong po akong umarte!" annsyo naman ni Georgina. "Marami na po akong experience."

"Marami kang experience kamo?" tumango tango naman si Georgina. "Eh di aasahan kung tutulungan mo si Cinderella." Agad naman nagsalita si Ella.

"F-father, hindi po ako marunong um-"

"Naku, Father! Ako na lang magtuturo kay Ella! Kami po ni Annie!" sabat naman ni Trisha. "Sa amin niyo na lang po siya ipagkatiwala."

"Okey, pumapayag ba ang buong klase na si Cinderella ang gaganap na Cinderella?"

"Father naman! Nasa dugo na niya ang pagiging Cinderella." Sagot naman ni Annie. Tumayo pa ito at humarap sa klase. "Di ba, sangayon kayong lahat? Taas kamay!" Ninety percent ang nagtaas ng kamay. Ang ten percent ay sina Ella at Georgina.

"O siya! Siya! So, sino ang prinsipe?", tanong ni Father. Maraming lalake ang nagtaas ng kamay. Humihiyaw, sumisipol at nagsisigawan. "Teka, teka mukhang mahihirapan tayong pumili. Ganito na lang, isulat niyo ang pangalan niyo sa 1/8 sheet na papel. Si Cinderella ang bubunot." Halos mangiyak-ngiyak si Ella. Ni minsan ay hindi niya pinangarap ang umarte sa harap ng maraming tao. Maya-maya lang ay nasa harap na niya ang isang bowl na puno ng scroll. "Pumikit ka para walang daya." Bago pa mag protesta si Ella. Tinakpan na ni Alicia ang mga mata niya.

"Kung minamalas ka nga naman." Bulong niya sa sarili. "Manyakis pa naman 'tong mga lalakeng ito!" Limang Segundo nagtagal ang kamay ni Ella sa bowl bago niya inalis iyon. Nang inalis na ni Alicia ang kamay niya sa mata ni Ella. Nakapalibot na ang buong klase sa kanya.

"Buksan mo na!" ani Trisha. Napalunok si Ella.

"Huwag sana manyakis!" bulong pa ni Ella sa sarili habang namamawis ang noo niya at nanginginig ang mga kalamnan niya.

Cinderella Shaine IITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon