Ch. 20: Mission accomplished

143 8 2


Nathaniel Herrera


A week later, saka lang mai-execute ang plan. Millie's so busy kasi sa pagiging EIC ng Journ club kaya ngayong araw lang niya nahanapan ng oras. I dragged Ishii after class. Kailangan naming ma-witness ang gagawin ni Millie. He's so cool kanina sa room, hindi man lang siya bothered na may sisirain siyang relationship ngayong hapon. Parang wala lang sa kanya. Ako nga ang natitensyon para sa kanya, eh.


"Nathe, I can walk straight, and hindi rin ako mawawala so please let go of my hand." reklamo niya dahilan para yukuin ko ang kamay kong nakahawak pala sa wrist niya.


Binitawan ko iyon saka balewalang binalikan ng tingin si Millie na nakatayo na sa harap ni Nathalie at Rainbow.


Actually, sinalubong lang ni Millie ang dalawa sa hallway. Uwian na at buti na lang laging huli lumabas ng campus 'tong dalawa, kaya ngayon naabutan pa namin sila at wala pang makakarinig sa mga sasabihin ni Millie maliban sa dalawang nasa harap niya ngayon at sa aming dalawa ni Ishii. Sikreto kasi talaga ang tungkol sa engagement. 


Nagtago kami ni Ishii sa loob ng room IV-D, nasa labas ng room ang tatlo, sa tapat ng room na ito. Pinagplanuhan talaga namin na rito dapat sila banda magpang-abot na tatlo dahil mas maliit ang tiyansa na may makarinig sa pag-uusap nila kung dito sila banda. Dulo ng hallway na kasi ang lugar na ito.


"Hey, Renz." paunang bati ni Nathalie na naka-angkla sa braso ni Rainbow. 


"Family dinner tonight. Mom texted me." ani Millie na kay Nathalie lang nakatingin. His face is void of any emotion. 


"H-Huh?" dahan dahang napabitaw si Nathalie kay Rainbow and I saw her tensed.


"Didn't your mom inform you?"


"Magkamag-anak kayo, love?" tanong ni Rainbow. 


Halos lumuwa ang mata ko. Love ang endearment nila? So... yuck.


Hindi siya sinagot ni Nathalie, instead, she checks her phone na parang may hinanap. Maya-maya pa ay ibinalik niya ang paningin sa kaibigan ko.


"I received none. Are you sure?"


"Baka iniexpect nilang magsasabay tayo o iiinform kita. I'll wait for you in the car. Sumunod ka agad, knowing you, you'll change clothes pa and heck, pagong ka kung kumilos." litanya ni Millie na ni hindi sinusulyapan si Rainbow. 


Tumalikod si Millie at halos mapatayo ako mula sa pinagtataguan ko. 


Wait! May sasabihin pa siya! What the heck nakalimutan ba niya? At saka saan galing ang family dinner na sinabi niya? Imbento niya o talagang meron?


Pero, Millie! Saan ka pupunta?


"Is Renz your relative?" tanong ni Rainbow na humarap kay Nathalie. Dahil doon ay tumigil si Millie sa paglalakad at lumingon uli sa dalawa.

He's Mine [Completed]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon