Wattpad Original
Ito na ang huling libreng parte

Chapter 5

58.3K 2.8K 615
                  

HIT HIM WITH THIS RULER? I stared at the ruler in my hand. Gusto niyang ihataw ko ito sa kanya? Ano'ng klaseng punishment ito? Bakit kailangan ko siyang saktan?!

"Hit me, Nina," kalmado niyang utos sa akin. "Now."

Napapiksi ako habang napapailing. "I-I can't."

"You disobeyed me and this is your punishment."

"P-paano kung ayaw kong gawin?"

Humarap siya sa akin at ganoon na lang ang panghihina ko sa nasinag na pait sa mga mata niya. "Then we should part ways. I must abandon you."

Nanlaki ang mga mata ko sinabi niya. No! Ayokong mawala siya. Ayokong mawalan na naman ako ng daddy! May namutawi ng luha sa aking mga mata. "H-hindi ko po kayang saktan ka..."

"You already did by the time you disobeyed me."

"S-sorry, Daddy..."

"You must bear this punishment, Nina. This is the only way for you to make up for the sin you have committed." Napakalamig ng kanyang boses.

Napadiin ako nang hawak sa ruler stick. Kaya ko bang ihataw ito sa kanya?

"Hit me, Nina. Please."

My chest ached when I heard the last word he uttered. Please. Para bang sinasabi niya sa akin na wag ko siyang bigyan ng option, kung saan ang isa ay kailangan niyang i-abandona ako.

I felt it in his words. Ayaw niya rin na magkahiwalay kami. "O-okay..." Nangangatal akong tumango.

Nang nakatalikod na sa akin muli si Daddy ay napatitig pa muna ako sa makinis niyang likod. I could do this! Kasalanan ko ito kaya kailangan pagdusahan ko. Pagkuwan ay hinataw ko na siya pero mahina lang.

"Not counted," he said.

"W-what?"

"You have to hit me hard." Nagtagis ang kanyang ngipin.

Hinataw ko ulit siya ngunit bahagya kong ibinaba. Tinamaan ko tuloy ang matambok na pwet niya.

"Not on that part, Nina."

"S-sorry." Hinataw ko ulit siya pero pasundot.

Sinundot ko ang tagiliran niya.

"Not counted."

Kinamot ko siya ng ruler sa balikat.

"Not counted."

Nilagari ko siya ng ruler.

"Not counted."

Napasinghap ako. "A-all right."

Hinataw ko siya nang medyo malakas.

"Not counted."

Nilakasan ko ang hataw ko sa kanya. Namula ang likod niya.

"Not counted."

"P-pero, Daddy, malakas na po iyon!" reklamo ko.

"I decide when it counts."

Ano'ng gagawin ko? Sa hitsura ng balat niya sa likod ay obviously na kailanman ay hindi pa iyon nalalatayan. Makinis ang kanyang balat at pantay ang kulay nito sa lahat. 'Tapos dudungisan ko lang?

"Again, Nina," mariin niyang utos. "You must not hold back. You have to hit me with all your might."

"O-opo." Hinataw ko siya nang mas malakas pa sa mga nauna.

"Harder."

Napalunok ako nang malalim. Gusto niya ba na masugatan ko ang likuran niya?

"Now!" asik niya.

icon lock

Ipakita ang iyong suporta para kay Jamille Fumah, at magpatuloy sa pagbabasa ng kuwentong ito

ni Jamille Fumah
@JFstories
At age seven, Nina was adopted by a mysterious man she called 'daddy'...
I-unlock ang bagong parteng ito. Ang iyong Coins ay makatutulong sa mga manunulat na kumita mula sa mga paborito mong kuwento.
Tingnan kung paano masusuportahan ng Coins ang iyong mga paboritong manunulat gaya ni @JFstories.
He Sucks At Love (Lion Foresteir's story)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon