Wattpad Original
Mayroong 1 pang libreng parte

Chapter 4

39.5K 2.3K 1K
                  

GALIT SA AKIN SI DADDY.

Hindi ko siya magawang tingnan sa kanyang mga mata o kahit sulyap, habang kumakain kami ng breakfast. Nahihiya ako sa kanya dahil sa pagpapatalo ko sa aking curiosity. Ilang araw pa lang kaming magkasama ay nilabag ko na agad ang kanyang kaisa-isang batas.

Walang sinabi sa akin si Daddy kanina nang mahuli niya akong sumisilip kanina sa red room. Basta lang niya isinara ang pinto at sinusian ito. Nag-sorry ako sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Ngunit isa lang ang sigurado, may parusang naghihintay sa akin. But what punishment would he impose on me?

Nang makatapos na si Daddy sa pagkain niya ay sumandal na lang siya sa kanyang kinauupuan. I could see in my peripheral vision that his calm gray eyes were looking at me. Kalmado man ang kanyang mga titig ay pakiramdam ko'y kaya ako niyong ilubog sa aking kinauupuan. Sana nga ay magkatotoo, sana ay lamunin na lang ako ng lupa.

Ang mga subo ko ay pumapalya sa aking bibig. Ang pagkain ay hindi ko magawang maayos na lunukin. Tiyak din na hindi ako matutunawan dahil sa tensyon na aking nararamdaman. My meal took more than 30 minutes even though I only had one piece of egg on my plate.

Si Daddy naman ay naroon pa rin sa harapan ko. Walang kibo na nakamasid lang sa slow-motion na pagkain ko. Matiyaga siyang naghihintay na makatapos ako, at parang wala siyang pakialam kahit pa next year na ako makatapos dito.

When he saw that I had finished eating, he stood up. Nagsimula siyang ligpitin ang pinagkainan namin. Even the way he cleaned the table was gentle, calm, and had finesse. You couldn't really tell what was on his mind.

I also got up from my seat to help him clean the table. "D-Daddy?" nauutal na tawag ko sa kanya.

His expression remained calm. It was as if he didn't hear anything.

My eyes fell to the floor. "I-I know I have a punishment because I broke your rules." Napapikit ako nang mariin. "T-tatanggapin ko po ang kahit ano'ng parusa mo sa akin."

Tumango lang siya. Nagtungo na siya sa kusina dala ang mga plato na pinagkainan namin.

Humabol ako sa kanya. "A-ako na po ang maghuhugas, Daddy." Humarang ako sa daraanan niya.

Tumingin lang sa akin ng ilang segundo ang kulay ano niyang mga mata, pagkuwa'y nilampasan niya ako nang walang kibo. Napatikom na lang ang aking bibig nang lampasan niya ako. Hindi ko na rin tinangka na kausapin pa siya. He hated me.

Despite his calm and gentle appearance, I knew he was angry. I would just prepare myself later for his punishment.

════

NA-LATE AKO SA SCHOOL. Dahil lutang at balisa sa kakaisip kung ano ang parusa ni Daddy, ang tagal ko tuloy na nakapag-ayos ng sarili.

Kandamali-mali ako. Iyong sapatos ko na pangkanan ay naisuot ko sa kaliwa at iyong pangkaliwa ay nasuot ko sa kanan. At imbes na bag ko ang madala pag-alis, ang aking nadala ay unan. Kinailangan ko pa tuloy bumalik.

Ano'ng oras na ako nakarating sa university. Second subject na ang napasukan ko. Pagkaupong-pagkaupo ko pa ay nagpa-test agad si Mrs. Arevalo, ang nasa mid 50s na byudang prof namin.

"Hay," usal ko nang matapos ang 1-50 na test sa General Psychology. Bagsak ako.

Madali lang naman ang test dahil may choices, kaya lang ay nagkabaligtad ang mga sagot ko. Iyong sagot ko question sa number one ay napunta sa number two. Ganoon din iyong sagot ko sa number two, naisulat ko sa question number three.

Meron ding A, B, C lang ang pagpipilian, pero ang sagot ko ay F. At bonus na nga iyong question number 25, pero nalaktawan ko pa. Lagot ako kay Miss Arevalo nito, siguradong mapapagalitan na naman ako. Ako pa naman ang lagi nitong napapansin at suking sitahin. Hindi ko rin alam kung bakit laging mainit ang ulo niya sa akin.

He Sucks At Love (Lion Foresteir's story)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon