Wattpad Original
Mayroong 2 pang mga libreng parte

Chapter 3

46.8K 2.6K 887
                  

ANO'NG ORAS NA?!

Napasarap ang tulog ko. Bakit kaya? Saka ano ba iyong napanaginipan ko kagabi? Parang ang sarap talaga. Ano kaya iyon? Napadilat ako nang maalala ang oras. Geez, I was late for school! Kaagad akong bumangon mula sa kama at kandahaba ang leeg na napatingin sa red wall clock na nasa harapan, para lang maalala na Saturday nga pala!

Oh, wait! Bakit nasa paanan ko na itong mga unan? Oh, oo nga pala. Sa sobrang likot ko matulog, minsan ay nababaligtad ang aking pagkakahiga. What was worse, I was now on Daddy's side of the bed!

Mabilis akong gumulong pabalik sa bed sheet na kulay pula. Mabuti na lang at wala na si Daddy sa kama. Kanina pa kaya siya nagising? Naku, baka natuklasan na niya kung gaano ako kalikot at kung paano ako maglaway habang tulog. Baka itakwil niya na ako!

Hinugot ko ang aking cellphone na natatabunan ng comforter. Puno na iyon ng notifications ng mga missed calls nina Purple at Kael. Nag-aalala sa akin ang mga kaibigan ko dahil hindi ko pa sila naa-update. Sobrang overwhelmed pa kasi ako sa mga kaganapan. But, I would update them today.

For now, I needed to find Daddy. Nagmadali na akong bumangon para bumaba sa kama. Lumabas agad ako ng kuwarto at sumilip sa baba ng hagdan. Teka, ano iyong ingay na naririnig ko? Parang may nagba-vibrate sa baba. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Nadatnan ko si Daddy na may hawak na vacuum. Nililinis niya ang floor ng sala habang sa kanang kamay niya ay may hawak siyang cellphone.

Wala siyang pang-itaas, pajama lang ang suot niya. At kung paano matulala ang mga bida sa isang teleserye kapag nakakakita sila ng isang sexy at hunk na guy sa palabas, ganoon din ang aking reaksyon.

I knew that Daddy was gorgeous, but I never thought that his body was this hot. Flawless, eight-pack abs, broad shoulders, sexy biceps. He looked like a work of art. Sakto sa matangkad na pangangatawan niya. Siya ba talaga ang daddy ko o isa siyang modelo?!

Wala ba talaga siyang kapintasan maliban sa useless ang dila niya? Parang lahat kasi sa kanya ay perpekto. Swerte naman ng magiging mommy ko!

Naramdaman niya ang aking presensiya kaya napahinto siya sa kanyang ginagawa. Nagtungo siya sa kusina at nagsuot ng apron.

"D-Daddy, good morning po!" Lumapit ako sa kanya. "Pasensiya na po tinanghali ako ng gising."

Hindi siya kumibo. May hawak siyang dalawang plato at isa-isa niya iyong nilatag sa mesa. Oh, may bago nang plato. Pina-deliver niya kaya ang mga iyon dito? Para sa akin? Napangiti ako sa loob-loob. Yey, happy kiddo!

Bigla kong naalala ang mga maleta ko. Parang hindi ko iyon nakita kanina nang magising ako. "Uhm, Daddy, magliligpit po sana ako ng mga gamit ko. Nakita niyo po ba yung mga maleta ko?"

"I already fixed your things," kaswal na sagot niya.

"P-po?" Namilog ang mga mata ko. Napatakbo tuloy ako bigla sa hagdan pabalik sa kuwarto.

Hinihingal pa ako nang buksan ko ang red wardrobe ko. Nandoon na nga ang mga damit ko. Ang mga panlakad at uniform ay mga naka-hanger habang ang mga pambahay ay nakatupi nang maayos. Organized at by colors!

Nag-aalala ako sa mga undies ko. Pati ba iyon ay tinupi niya? Paghila ko ng drawer ay nakatupi na rin ang mga ito nang maayos. Pati iyong bra ko! Naka-arranged na rin!

Ano'ng oras pa ba siya nagising? Bakit parang ang dami na niyang nagawa? Malinis na ang sala at nagawa na niyang matiklop ang aking mga damit. Nasa tamang lalagyan na rin ang lahat ng gamit ko.

Ganoon ba siya kabilis kumilos? How did he manage to do all these things? Lalo na't mag-isa lang siyang kumikilos nang walang katulong. Nakaka-impressed!

He Sucks At Love (Lion Foresteir's story)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon