doa.

54 6 0
                  

Konsep doa itu meminta,
tapi ia mustahil tanpa harapan,
maka kecewa itu biasa.
Kerana doa yang diutarakan tanpa harapan,
hanyalah kata kata.
Tapi tidak semua doa dikabulkan,
kerana boleh jadi ia perlindungan.

kita yang tak mungkinWhere stories live. Discover now