jangan.

161 18 1
                  

Jangan suka.
Suka tanpa harapan?
Tipu.
Tiadanya yang namanya 'suka tanpa harapan'

Jangan confess.
Harapan boleh move on selepas ditolak hampir tiada,
Belum ditambah pandangan hina oleh mereka.

Jangan tunggu,
Sudah confess tapi masih tiada jawapan,
Move on.

Jangan 'masih disini'
Tulus, sejauh mana tulus nya kamu?
Ada harapan?
Masih berharap walaupun dia suka orang lain terang-terangan?
Jangan buat buat tak tau ya?

kita yang tak mungkinWhere stories live. Discover now