"somulex and bourbon.
combination between a soporific and a wine will make a climax - so high, didn't recognize..."
http://www.ask.fm/rmisinrm
https://www.facebook.com/somulexx
  • đã chuyển nhà
  • JoinedJune 16, 2015

Last Message
somulexx somulexx Aug 29, 2018 09:24AM
ngày thanh trừng vừa được đăng chương cuối cùng. cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt là những người luôn từng ngày kiên nhẫn chờ đợi các chương truyện chậm rề rề của mình xuất ra. thanks & best regards.
View all Conversations

Stories by thuốc ngủ
purge!au | actual enemy (ngày thanh trừng) by somulexx
purge!au | actual enemy (ngày than...
all members of bts | purge team. cần cân nhắc trước khi đọc.
ranking #25 in sugakookie See all rankings
daddy!kink | không đề by somulexx
daddy!kink | không đề
minga | 9593. cần cân nhắc trước khi đọc
take request | just 5 by somulexx
take request | just 5
random category. welcome!
+20 more