Identity V Đồng Nhân

Identity V Đồng Nhân

3.8K Reads 143 Votes 71 Part Story
Qui By QuiQuiPhong Updated Jul 11

*Tên của cp trong truyện:
-Nhiếp Liệm = Joseph x Aesop = Photographer x Embalmer.
-Tiên Liệm = Eli x Aesop = Seer x Embalmer.
-Tán Liệm = Tạ Tất An/ Phạm Vô Cứu x Aesop = Wu Chang x Embalmer.
-Cứu An= Phạm Vô Cứu x Tạ Tất An = Hắc Vô Thường x Bạch Vô Thường.

  • identityv
  • đệngũnhâncách
  • đồngnhân