Prologue

3.4K 39 4
                  

Prologue

Alas-diyes na ng gabi ng makauwi si Laura sa bahay. She took an overtime dahil tambak rin ang trabaho nya sa opisina. The whole department took an overtime to finish all pending works to be able to meet the deadline. Nagkayayaan pa na mag-bar ang mga katrabaho nya since Friday naman. But Laura declined.

"Sorry guys, I can't make it tonight. Kayo na lang muna."

"Naku, friday kasi. Alam mo na kapag may asawa na..." Her gay officemate and friend George told everyone.

Napailing na lang siya dito at natawa. Maliban kasi kay Rona at sa kanya, puro single ang mga kasamahan niya sa advertising department. Automatic kasi na tuwing Biyernes, uuwi siya agad ng bahay. Mabuti nga at napakiusapan niya ang kasambahay nila na mag-stay muna hanggang alas-diyes dahil gagabihin siya sa trabaho. Tuwing Biyernes kasi ay maaga rin ang uwi ng mga kasambahay nila.

Pagod na pagod siya ng marating niya ang bahay. Bumaba siya mula sa taxi sa tapat ng bahay nila. Nang makapasok siya sa pinto ay nakita niya si Manang Caring na nakaupo sa dining area. Tumayo ito nang makita siya.

"Magandang gabi, hija. Kumain ka na ba?" Tanong nito sa kanya. Nagtungo ang matanda sa kusina para mag-init ng makakain nya.

"Nay, kumain na ho ako. Okay na po." 

"Ay ganun ba?"

"Opo." Ngumiti siya sa matanda. Saka sumilip sa pasilyo patungong sala. "Si Franco, ho?"

"Ayun, nagpa-piano. Tinatanong ko nga kanina pa kung gusto na ba niya na matulog e ang sabi niya hihintayin ka pa daw niya."

Napangiti si Laura. Naalala nya tuloy noong hindi pa sila mag-asawa at hatid sundo sya ng asawa mula sa Unibersidad kung saan sila parehong nagtapos ng kolehiyo. Ayaw kasi nito na nagco-commute si Laura. He's protective that way. Kahit noong mag nobyo pa lamang sila ay walang nakakalapit sa kanya na ibang lalaki dahil bantay sarado ito sa kanya.

Tumingin sya sa pasilyo at doon narinig ang tunog mula sa piano.

"Sige po. Kumusta po siya ngayong araw?"

Tumango ang matanda. Naririnig ko ang pamilyar na pyesa mula roon.

"Okay naman. Nasa studio lang naman siya maghapon. Itong gabi lang nung magsabi na bababa raw siya para mag-piano. Mga alas-sais na rin umuwi si Lloyd kanina, may duty pa daw kasi siya sa ospital."

"Opo, nagtext nga po si Lloyd sa'kin kanina. Salamat po Nanay Caring, Pasensya na po kayo at ginabi na kayo."

Kumumpas naman ang matanda, "Naku, wala iyon, anak. Naiintindihan ko naman."

"Sige po, Salamat po ulit. Ito nga po pala 'yung para sa ngayong buwan."

Kinuha ko ang bag na nakasukbit sa balikat ko at kinuha ang wallet ko. May maliit na envelope doon kung saan ko nilagay ang sweldo ni Manag Caring. Inabot ko iyon sa kanya.

"Salamat anak. Paano mauna na ako? Kapag may kailangan kayo, tumawag lang kayo sa bahay ha?"

Tumango sya at hinatid ang matanda sa labasan. Pumara siya ng taxi at agad na rin niyang binayaran ang driver bago ito umalis lulan ang kasambahay.

Nang bumalik si Laura ay napuno ang loob ng bahay ng magandang tunog mula sa isang pamilyar na pyesa. Sinilip niya ang asawa na kasalukuyang tumutugtog na ng panibagong areglo. Chopsticks, kung hindi siya nagkakamali. Tahimik siyang umakyat patungong kwarto para maligo. She took a quick shower and applied moisturizer on her body after. Hindi na siya nag-abala pang magdamit. She took a fresh robe on her closet and put it on her body. Kinuha niya rin ang pabango sa vanity table niya at nag-spray ng kaunti sa pulsuhan niya bago ipadaan iyon sa leeg niya. Franco loves her moisturized and perfumed in bed.

Itinali niya ang roba nang maluwag sa beywang bago sya bumaba. Dumaan muna siya ng kusina at kinuha ang isang bote ng wine sa cellar at isang wine glass. Alam niyang may wine glass na si Franco kung nasaan ito. He's fond of wine, at hilig nitong uminom noon kapag nagpipinta, when he plays the piano, every dinner, and after they make love.

Laura strides slowly to the living area where her husband is busy playing the instrument. The lights were dimmed and the glass wall illuminates the man he's been in love for the past six years. She's tired and wanted to go straight to bed, pero alam niyang hindi pwede. After all, she also missed talking to him. During the early days of there marriage, during this kind of night, aside from making love. they'd talk about how their day went. Franco is a keen listener. He would patiently listen to her stories and would comfort her whenever she's upset. Franco's not just her husband, he's also her best friend. Kung sana nga lang ay maibabalik niya ang mga araw na iyon. She'd trade everything just to have those moments again.

She stood from the side of the piano and listened to him. Nakapikit ito habang abala ang mga daliri sa paglalakbay sa bawat tiklada. Nang maulanagan siya nito ay nagmulat ito ng mga mata. The spacious living area became silent when he stopped playing.

"You're late," his voice breaks into the silence. Walang emosyon sa tinig nito.

Franco's wearing a V-neck shirt paired with dark blue sweatpants. His black hair is disheveled and his face, ruggedly handsome. He matured over the years.

"I'm here," Laura strode to close the gap between them. Ramdam niya ang mga mata nito na tila humihimas sa buo niyang katawan.

Laura took out the cork of the bottle and poured wine over Franco's glass that sita on the edge of the piano. She leaned forward to reach for the glass just across him. Sinadya niya iyon. Alam niyang nakikita ni Franco ang dibdib niya mula sa robe na suot nita.

Yes, she's flirting. He likes that.

Matapos salinan ang baso ng asawa ay ang sa kanya naman ang nilagyan niya. She sat on the chair across him and took a swig on it. She can see his dark brown eyes gazing at her. She bit the bottom of her lip after taking the first sip. Itinungkod niya ang siko sa gilid ng piano at tinali ng bahagya ang basang buhok gamit ng kamay habang naglalakbay ang mga mata ng asawa sa kanya.

She felt loved by that. No, she felt adored by that. And she missed being adored by Franco. Being loved.

Muli siyang uminom sa wine glass niya. After few more sips, she unlaced her robe, let it slip on her shoulder until it touches her feet on the floor. Nakikita niya ang pagnanasa sa mata ng asawa. She's sitting on her naked glory while looking straight into his eyes. Nagsimula niyang dalhin ang kamay papunta sa isang umbok ng kanyang dibdib. It's soft and moist, like a newly baked cupcake. Over years, she had learned how to take care of her skin even more because of Franco. Hinaplos niya ang dibdib at marahan iyong minasahe.

A soft moaned escaped from her lips. Gusto niyang ipikit ang mga mata but she didn't want to miss his eyes feasting on her.

He's enjoying it, Laura thought to herself.

For almost two years now, she had devoted her Friday nights to this. Touching herself in front of him. Inisip na lang niya na hindi siya nagpapakababa. Mahal niya ang lalaking nasa harapan niya at alam niyang mahal din siya nito.

Her other hand started moving south. She's about to give herself another touch when Franco stopped him.

"Stop." Maawtoridad ang tinig nito.

Tumalima naman siya rito. But Laura knew what to do next. Alam nya na hindi pagpapahinto ang nais nito. Tumayo siya mula sa kinauupuan at nilapitan ang asawa. His hand went to both sides of her hips and she began to straddle him on the piano chair.

Agad na naglakbay ang kamay nito patungo sa parteng nais niya sanang hawakan kanina. Laura stiffled a moan as he carefully rubbed his long fingers on her wetness. Napasabunot siya sa malambot nitong buhok.

"F-Franco," she moaned.

Franco cupped her behind and gave it a squeeze. Napaigtad siya. She can also feel his hardness on her opening despite the pants he's wearing.

Tumingala ang asawa sa kanya at hinalikan ang labi nya. After a short, passionate kiss, his lips brushed into her earlobe.

"Now.. Pleasure me, Laura."

Sketched (R-18)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon