Chapter 20: The Masquerade

Magsimula sa umpisa

He must be the rogue monster- Sebastian Freniere. Dalawang matatangkad, sexy at eleganteng mga babae ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang mga bisig. Agad niyang kinabig ang isa at hinalikan sa mga labi. Nagdisperse naman ang mga naka-tuxedo rin niyang mga tauhan habang lumalalim ang pakikipaghalikan ng kanilang amo. That confirmed my intuition. Sebastian Freniere it is. A demon for sexy and gorgeous ladies. I rolled my eyes nang pakawalan niya ang tila stunned na unang babae at kabigin palapit ang pangalawa. What a damn jerk! I sipped again on my champagne. 

Tahimik akong sumunod nang makita kong naglakad patungo sa kabilang bahagi si Tres. Hindi siya puwedeng mawala sa aking paningin. Nagsimulang tumugtog ang bandang tila ilang balde ng ginto ang ibinayad. They were definitely doing good on their job. Nahawi na rin ang mga tao sa dance floor at napalitan ng magkaparehang sumasayaw. Napalingon ako roon. Masyadong maganda ang senaryo upang balewalain. Subalit nang ibalik ko ang aking atensyon sa aking sinusundan ay hindi ko na siya makita.

"Shit!" I cursed. Nagmamadali akong naglakad patungo sa direksyong huli kong kinakitaan kay Tres at saka tumigil at luminga sa paligid. Parang gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa katangahang nagawa ko. Paano ko nahayaang mawala siya sa aking paningin?

Isang matipunong braso ang humapit sa aking beywang at nakulong ako sa bisig ng isang nilalang. I tensed. Shit! Tumingala ako at nagtama ang mga mata namin ng taong hinahanap ko. It sent shivers to my spine. That deadly stare.

"I can feel when people are watching me, or following me. Usually, I kill them in just few seconds. You should be thankful for being completely gorgeous. It would be a shame to waste a pretty, little thing like you," wika niya with a smirk.

"I--- I am not after y-you," nauutal kong depensa. Para akong nasukol ng leon sa kanyang trap. I couldn't move. Nakakaramdam ako ng takot tuwing nagtatama ang aming paningin. I know that in just one wrong move, he will be able to slit my throat. Halos naririnig ko ang kaba sa dibdib ko.

"Oh, of course. Maybe, I could offer you a last dance of death. Don't worry, my princess. It will be sweet. Bloody sweet." At iginiya niya ako patungo sa kanina lang ay pinagmamasdan kong dance floor. Maya-maya pa ay sumasayaw na rin kami tulad ng ibang magkapareha.

"Hindi mo ako puwedeng patayin sa harap ng madaming tao, Sebastian Freniere," walang alinlangan kong wika. Gusto kong sabitan ng medalya ang sarili ko dahil hindi man lang kababakasan ng takot ang boses ko. Damn! I'm stirring inside!

Tumawa si Sebastian. "Kayang-kaya kitang iwan ritong nakahandusay at wala nang buhay bago pa matapos ang musika," nakangiti niyang sagot. Siyempre, alam kong kaya niya iyong totohanin.

"I don't wanna dance now," wika ko at pinilit kong sumalungat sa mosyon. Subalit tila balewala ang ginawa ko dahil nagawa niya pa ring isayaw ang katawan namin. He's holding me so close... in a harsh way. His grip was so tight that it could crush my bones. I gritted my teeth to fight the pain away.

"You don't really have a choice, Sweetie. So tell me, bakit mo ako sinusundan?" Tanong niya.

"I told you. I'm a guest here. Nakita lang kita kanina and I was just trying to confirm if it's really you, jerk!" Naiinis kong wika. Inilapit niya ang mga labi niya sa tainga ko.

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!