Mia je dievča ktoré to v živote nemalo moc ľahké. Jej rodičia sa rozviedli a brat Mark ktorý jej bol vždy oporou zomrel pri autohavárii. Mia chce od všetkých problémov utiecť ku svojej tete do Londýna. Toto ale nečakala. Stretne jeho. Je pre ňu dokonalý. Presne taký, aký bol aj v jej snoch. Ale neprinesie Mii len ďalšiu bolesť a smútok? Vie predsa do čoho ide a čo chce! Alebo nie?!

100+2 ProblemsRead this story for FREE!