Prológ

4.5K 170 30

Louisto: Som nadržaný
Louisto: Nebudeme si posielať akty?
Louisto: (obrázok pripojený)

Kik| L.S. ✔️Read this story for FREE!