എന്നിലെ എന്നിൽ നിന്ന് മൊട്ടിടുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ കഥകൾ ആകുന്നു....

Sheeii mood pooi....

Njn amrutha alel ath venda Ponnu.... Athu mathy...

Bias- Min YoongiYt cchannel
https://youtube.com/@parkanu_min7653


Obsessed with savage king 😎, sunshine sparkles 🤩, god of destruction 💪🏻, world wide handsome face🥰, mochi baby🐣, double bunny🐇 and witer kaduva🐯😌


Nothing spcl about me...

ന്റെ പ്രാന്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക് എത്തിക്കുന്നു.... കൂടെ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു 💜

Nthum thurannu samsarikam pankidaam😘
  • JoinedDecember 13, 2022


Last Message
wingsofyoongi wingsofyoongi Feb 15, 2023 06:06AM
എനിക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ തുടങ്ങി..... ഇനി സ്റ്റോറിസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിന്നു വരില്ല.......അപ്പൊ എല്ലാരും സുഖയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ന്നു കരുതാണ്..... ക്ലാസ്സിൽ ആണേ ഇപ്പോൾ.... Have a nice day all
View all Conversations

Stories by AmruthaPonnu
H̤i̤s̤ S̤e̤c̤r̤e̤t̤ L̤o̤v̤e̤ by wingsofyoongi
H̤i̤s̤ S̤e̤c̤r̤e̤t̤ L̤o̤v̤e̤
ẙo̊ů m̊åẙ ån̊d̊ n̊e̊v̊e̊r̊ ẘi̊l̊l̊ k̊n̊o̊ẘ i̊t̊, b̊ůt̊ i̊ l̊o̊v̊e̊ ẙo̊ů ẘi̊t̊h̊ ål̊l̊ m̊ẙ h̊e̊å...
ranking #33 in fakelove See all rankings
ഭദ്ര  by wingsofyoongi
ഭദ്ര
പറയാൻ പറ്റാതെ പോയ പ്രണയം എന്നും ഒരു വിങ്ങൽ ആണ്..... ആ പ്രണയം തിരിച്ചു ലഭിക്കാത്തവണ്ണം മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വന്തം കൂ...
ranking #501 in horror See all rankings
𝕄𝔼ℝ𝔼 𝕊𝔸𝔸𝕋ℍ by wingsofyoongi
𝕄𝔼ℝ𝔼 𝕊𝔸𝔸𝕋ℍ
Taekook Love Story ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് attempt ആണ്.... എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ..... 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜�...
ranking #3 in malayalam See all rankings
2 Reading Lists